ACTUEEL

Huisarts rapt over Mexicaanse griep

Huisarts Walter Schrader uit Leiden heeft een rap gemaakt over de Mexicaanse griep. Hij rapt over de onduidelijkheden die er bestaan omtrent de Mexicaanse griep. Het refrein luidt: ‘Geef geen handen, was je handen, raak je gezicht niet aan’.

Loopbaan Schrader

Schrader heeft medicijnen gestudeerd, was werkzaam in de acute psychiatrie en was ook gevangenisarts, rampenarts en coördinator van oogheelkundige kampen in Ghana en Nigeria. Schrader is tevens auteur.

 

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Walter Schrader

2 oktober 2009

Miljoen vaccins vernietigen??? Nee toch !!Wij in Nederland moeten een beetje oppassen, maar wij worden blijkbaar niet verpletterd door het gevaar.

Het beleid nu is dat alleen de risicogroep voor de gewone griep gevaccineerd gaat wordenen de lichamelijke conditie van de Nederlandse bevolking is zo goed dat we blijkbaar geen groot gevaar lopen. Er zal dus van de oorspronkelijk 34 miljoen bestelde vaccins veel niet gegeven worden.

In ieder geval als we naar de opbouw van de nederlandse bevolking kijken en we gaan uit van twee keer vaccineren voor de Mexicaanse variant, dan komen we nog niet aan de 10 miljoen. Ik hoop dat Klink er 24 miljoen heeft kunnen afbestellen.

Het enthousiasme voor de tweede prik zal matig zijn.

Tot nu toe is blijkens de reactie van het RIVM op mijn vragen hierover de Nederlandse huisarts in december verantwoordelijk voor de resterende vaccins in zijn uiskast.

Ieder van de naar schatting >8000 praktijken heeft minstens 100 vaccins over, ongeopend en koel bewaard.

Dit zijn bijna een miljoen goede vaccins.

Zoveel inwoners heeft bijvoorbeeld Padang, waar tegen die tijd een verzwakte bevolking deels bivakkeerd in stoffige ruimtes, waar het water door gebarsten riolen onveilig is en dysenterie welig zal tieren.Er zijn in Nederland 120 huisartenposten waar iedere Nederlandse huisarts op aangesloten is, binnen een straal van 15 minuten rijden. Met medewerking van deze huisartsenposten die landelijk zijn georganiseerd kunnen 1209 vrijwilligers voor de prijs van totaal 4000 euro deze vaccins naar de koeling (van de RIVM van de ALDI of van de kruidenier op Schiphol) brengen.Wij bescermen dan op deze wijze een echt kwetsbare bevolking. Wat zouden Koenders en klink van dit idee moeten vinden en heb ik nog wat vergeten?Met vriendelijke groetWalter Schraderp.s. Van experts uit Djakarta komt zojuist een bericht bij mij binnen dat ze het dolgraag willen en de Ambassadeur dhr Habibi heeft medewerking toegezegd.Walter Schrader op 2 October 2009 om 07:46 Antwoord

Schrader

3 oktober 2009

Beste mensenOp onvoorspelbare wijze is mijn Rap uit YOUTUBE verdwenen!!

Gelukkig heeft TVWEST een nieuwe clip gemaakt en op YOUTUBE gezet zodat de informatie toegankelijk blijft.Graag deze nieuwe link vermelden,Met vriendelijke groetWalter Schrader

http://www.westonline.nl/nieuwsitem/35057

van Mierlo

10 oktober 2009

Rappende huisarts kritisch over vaccinatiebeleid Mexicaanse griepZijn ideeën over de voorlichting ter preventie van de Mexicaanse griep kwamen via TV West op You Tube, maar ook daarna blijft de Leidse huisarts Walter Schrader deze nieuwe griep volgen. Met steeds groter wordende argusogen zet hij vraagtekens achter het griepbeleid van de regering. Vooral de grote voorraad bestelde vaccins doen hem hoofdschudden. Schrader vraagt zich ernstig af wat we hier in Nederland met die enorme berg griepspuiten moeten doen. Hij popelt om zijn omgeving hier opmerkzaam op te maken. Sterker nog, hij heeft de oplossing.De regering heeft een grote voorraad ingekocht. Waaraan ontleent u het feit dat er een flink overschot aan griepspuiten is, een soort boterberg van griepspuiten?Schrader: ‘Vanaf de eerste alarmerende berichten vanuit Mexico tot de huidige situatie, mogen we concluderen dat wij blijkbaar niet verpletterd worden door het gevaar van de Mexicaanse griep. Aanvankelijk werd er gewaarschuwd voor mutaties naar een gevaarlijk virus en heeft onze minister als een goede huisvader fors voorraden ingeslagen. De virologen en epidemiologen weten steeds meer over het virus en het beleid moet steeds worden aangepast. Dat werkt verwarrend maar het is begrijpelijk. Natuurlijk moeten we blijven oppassen, het blijft een pandemie. De vraag is nu, of we de voorraad van 34 miljoen vaccins in Nederland ook nodig zullen hebben. Blijkbaar niet, want het beleid is veranderd. Nu worden die mensen gevaccineerd die al tot de risicogroepen horen: mensen die voor de gewone griep gevaccineerd worden en zij die werken met risicopatiënten. De lichamelijke conditie van de rest van de Nederlandse bevolking is blijkbaar zo goed dat we geen groot gevaar lopen. De bestelde 34 miljoen vaccins worden dus bij lange na niet allemaal gegeven.’Hoeveel dan wel?Schrader: ‘Dat is een eenvoudig rekensommetje. Er moet twee keer gevaccineerd worden voor de Mexicaanse variant, dus als we naar de opbouw van de Nederlandse bevolking kijken, dan komen we nog niet aan de 10 miljoen. Er blijven dus minimaal 24 miljoen griepvaccins ongebruikt. Of kan minister Klink die nog afbestellen? Die mogelijkheid lijkt mij erg klein en feitelijk hoop ik hier niet op. Het blijft een pandemie en wij blijven als een deelstaat van de internationale gemeenschap een verantwoordelijkheid dragen voor de internationale gemeenschap. Daarbij vermoed ik dat het animo bij de patiënt om, na de eerste prik, er nog een te halen, matig zal zijn.’Een deel van het overschot aan griepspuiten blijft dus ook bij de huisartsen liggen. Het RIVM levert de griepspuiten. Hoe is het beleid ten aanzien van een overschot, van niet gebruikte griepspuiten? Kunnen de huisartsen deze aan het RIVM teruggeven?

Schrader: ‘Vernietigen is het antwoord, niet teruggeven. Sterker nog, het RIVM stelt de huisarts zelf verantwoordelijk voor vernietiging van de overgebleven vaccins. Dit antwoord kreeg ik op mijn vraag. In de maand december moet de huisarts zijn voorraad griepspuiten vernietigen. Elke container vaccins bevat 100 stuks, maar als de container eenmaal aangebroken is, moeten alle resterende en dus ongebruikte vaccins in de maand december door de huisarts vernietigd worden. Over het beleid ten aanzien van ongeopende containers kon het RIVM mij nog geen antwoord geven. Het is reëel te veronderstellen dat elke huisartsenpraktijk in Nederland minstens 100 vaccins over gaat houden, dus ongeopende en koel bewaarde vaccins. Als wordt uitgegaan van ongeveer 8000 huisartsenpraktijken dan hebben we het over bijna een miljoen goede vaccins.’

Maar die zijn al afgeleverd en al afgeschreven.Schrader: ‘Maar dat hoeven we niet te laten gebeuren! Laten we die vaccins gebruiken voor mensen die het broodnodig hebben, die zich al in een verzwakte toestand bevinden. In Indonesië, waar de aardbeving grote ravage heeft aangebracht, telt een getroffen stad als Padang al een miljoen inwoners. De steeds meer deplorabele toestand daar roept om medisch ingrijpen en preventieve maatregelen. De verzwakte bevolking bivakkeert deels in stoffige ruimtes, waar het water door gebarsten riolen onveilig is en dysenterie welig zal tieren.’Wilt u die overgebleven vaccins daarvoor gebruiken? Een miljoen vaccins over minstens 8000 adressen verspreid? Hoe krijgt u die ingezameld?Schrader: ‘Dat kan zeker en effectief ook. Er zijn in Nederland 120 huisartsenposten, waar bijna iedere Nederlandse huisarts op aangesloten is. De praktijken liggen over het algemeen binnen een straal van 15 minuten rijden. Die huisartsenposten zouden kunnen functioneren als een verzamelpunt van (onaangebroken) containertjes vaccin. Daar kunnen de vaccins weer afgehaald worden.

Door wie? En hoe gaat de reis verder?

Schrader: ‘Met inzet van vrijwilligers kom je een heel eind. De huisartsenposten liggen gemiddeld ongeveer 150 km van het centrum van Nederland verwijderd.

Met medewerking van de huisartsenposten, die landelijk zijn georganiseerd, kunnen 120 vrijwilligers voor de prijs van totaal 4000 euro aan benzine deze vaccins ophalen en naar de koeling (van de RIVM, koeling Schiphol of medewerkende supermarkt) brengen. Dit is binnen één werkdag te realiseren.’

Wie betaalt die 4000 euro? En dan nog, de vaccins zijn nog altijd ver weg van Indonesië, ver weg van het rampgebied met een beschadigde infrastructuur.

Schrader: ‘ Hahaha, de vraag moet zijn wie deze actie niet zou willen betalen. In Nederland is het geen onoverkomelijk probleem. Ook wat betreft het vervoer naar Indonesië en via Djakarta naar Padang verwacht ik geen onoverkomelijke problemen. Ik heb contact gehad met de ambassadeur van Indonesië die zojuist een omvangrijke donatie aan medicijnen via Djakarta met een directe vlucht naar Padang heeft laten brengen. Het vliegveld is in orde, er kan geland worden. In Padang gaat het via de gebruikelijke gezondheidskanalen naar de bevolking. Dezelfde mensen met wie ik tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië, de Tsunamie en de aardbeving in Pakistan op humanitair gebied heb gewerkt, hebben al laten weten nu weer de noodzakelijke logistiek te willen ondersteunen. We hebben al eerder iets dergelijks gedaan, het is niet nieuw. Laat het bij elkaar 20.000 Euro kosten. Dat is in vergelijking met de waarde van de vaccins nog niet eens 0,1 %. Het zou doodzonde en zelfs belachelijk zijn als we het niet zouden doen.’

Stel dat u inderdaad de medewerking krijgt van uw collega’s en vrijwilligers, en het lukt u om de vaccins naar Indonesië op de plek van bestemming te krijgen, zou het u verbazen?

Schrader: ‘Nee, niet echt verbazen. Steeds weer ben ik op plezierige wijze verrast door wat wij als mens tot mens voor elkaar weten te brengen. Juist los van officiële kanalen en bergen papierwerk. Door deze griepvaccin-inzamelingsactie beschermen we een echt kwetsbare bevolking. Creatief denkwerk kan dit mogelijk maken. We gebruiken een overschot voor een reëel en zeer menselijk doel. Wat zouden de heren Koenders en Klink van dit idee vinden? Prachtig, neem ik aan. Een niet goed ingeschat (of niet goed in te schatten) beleid, komt dan immers met een creatieve draai toch nog goed.’

Margaret van Mierlo

Zie ook deze rappende huisarts op youtube: http://www.youtube.com/watch?v=c8L-YVJJRbU

schrader

22 oktober 2009

http://www.youtube.com/watch?v=xbbVGCaTKL4Dames en heren

Terugkomende van de vakantie heb ik geprobeerd te waarschuwen voor besmetting van elkaar op de Lagere en Middelbare Scholen. Ik deed dat via een Rap waarvan ik hoopte dat die navolging zou krijgen op deze scholen. Gelukkig is die massale besmetting tot nu toe uitgebleven.

De "Hoest in je Mouw" rap is inmiddels door miljoenen mensen gehoord en gezien via 5 radio en 4 TV zenders.

Ook ben ik erg blij dat de griep voor gezonde mensen minder gevaarlijk lijkt dan aanvankelijk werd verondersteld. Vandaar dat het RIVM nu adviseert alleen risico patienten en gezondheidspersoneel te vaccineren. Over die risicogroepen bestaat veel verwarring: eerst waren de mensen die voor 1957 zijn geboren goed beschermd, later werd dit voor 1947 en nu is dat juist de risicogroep. Ook is bekend gemaakt dat relatief veel jongeren met problemen zijn opgenomen op Intensive Cares. Je bent als jongere dus toch niet helemaal veilig.

Wat nu uiteindelijk de risico groepen zijn heeft het RIVM in een folder laten weten. De folder moest met de uitnodiging voor de vaccinatie naar de risico patienten worden gestuurd. Helaas was de uitnodiging bij veel artsen al de deur uit toen de folders op 20-10-09 werden afgeleverd. De motivatie om te komen moeten de risicopatienten dan deels maar putten uit de vriendelijke uitnodiging en het nieuws uit de media.

Veel vaccins zijn al verspreid naar instellingen, slechts een klein percentage van het personeel zich wil laten inenten. Waarschijnlijk vele horderdduizenden vaccins liggen waardeloos in de koelkasten. Het is duidelijk dat ook de huisartsen met een overschot komen te zitten.

Er is tot nu toe geen beleid voor het retourneren van deze vaccins. Deze vaccins kunnen wij wereldwijd redistribueren zodat ook risicogroepen in arme landen beschermd kunnen worden. Dit is in hun belang en het is in ons belang. Ook hier schreef ik een Rap over die ik samen met Bram Bonarius op muziek heb gezet. Graag wil ik een bijdrage leveren aan het centraal verzamelen van deze overtollige vaccins en het doneren aan de WHO of aan een bevriend land waar het geld om die vaccins te kopen er eenvoudigweg niet is. Denk aan de rampgebieden in Sumatra en India.

Tennslotte wil ik waarschuwen voor grote bijeenkomsten van vermoeide, zingende en feestende mensen, deze vallen immmers toch ook in een risico groep. Ik weet niet wanneer de EO jongerendag is, maar zolang de hoogste alarmfase van kracht is moet je hiermee voorzichtig zijn. Duizenden zingende mensen in een grote hal. De Pelgrimstocht naar Mekka is een tweede nog veel massaler evenement waar veel Nederlanders naartoe zullen gaan. Arabische artsenorganisaties wilden in maart van dit jaar de tocht naar Mekka nog laten afblazen. Dit gebeurde niet Wij kunnen de Nederlandse Moslims beschermen door de risico groep met de Mekka-gangers uit te breiden. We hebben tenslotte vaccins zat en het is nog in ons eigenbelang ook.

Ik hoop dat dit bericht gelezen wordt door de GGD, de RIVM en door Moslimorganisaties die zelf een preventieve vaccinatie kunnen organiseren. Hetzelfde gebeurt toch immers met besmettelijke hersenvliesontsteking (Meningitis)??

Met vriendelijke groet

Walter Schrader

ALLIEPage

16 januari 2011

I propose not to wait until you get big sum of money to buy goods! You should get the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a> or credit loan and feel fine

Schrader (huisarts)

28 april 2012

Voer voor journalisten

Er is nu een medewerker van het RIVM voor 4 weken geschorst en uitgesloten van zijn periodieke loonsverhoging omdat hij de mexicaanse griep vaccins buiten de koeling had laten staan.

We hebben het hier over 30 miljoen vaccins met een kostprijs van enkele honderden miljoenen euro's.

Helaas waren ze allang door de medische realiteit, een rtelatief ongevaarlijke griep, achterhaald en onverkoopbaar geworden.
Dit besef was er allang getuige het feit dat de bij huisartsen teruggehaald e vaccins bij het ophalen al niet meerv in een koelbox werden gedaan. De medewerker van het transportbedrijf deelde mij mee dat de vaccins ondanks de nog lang durende houdbaarheid toch vernietigd zouden worden. De koelboxen mocht ik zelf weggooien want die namen toch alleen maar plaats in en de man moest die dag nog bij tientallen huisartsen overbodige vaccins ophalen.
Wat een farce om hier 1 magazijn medewerker voor verantwoordelkijk te stellen!!!

Ik zou zo zeggen: JOURNALISTEN ZOEK HET TOT DE BODEM UIT.

het bedrag dat met deze wanprestatie verloren is gegaan is meer dan er bezuinigd gaat worden in de hele huisartsenzorg.

Met vriendelijke groet

Walter Schrader
Huisarts

cheap paper writing service

26 oktober 2012

Generally, low prices are not provided by cheap essay writing service. But, it is real to find good prices for good quality essays!

Shakespeare essays paper

26 oktober 2012

I surely will follow your amazing story in the research papers and just africa essay paper finishing. Thence, thank you for your stuff.

Top