ACTUEEL

Ongerust ZN ziet regeldruk rond Wlz groeien

De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) leidt bij aanvang al tot meer bureaucratie. Dat schrijft branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan de Tweede Kamer in een brief met acht aann de Wlz gerelateerde knel- en ontwikkelpunten.

ZN wil dat de Wlz op korte termijn getoetst wordt op extra administratieve lasten. Volgens ZN is dit door de snelle invoering van de wet niet gebeurd, terwijl minder bureaucratie en institutionalisering één van de expliciete doelstellingen is van de Wlz.

In de Wlz moet de cliënt centraal komen te staan en niet de procedures en de beschikbare leveringsvormen. Daarmee is de Wlz volgens ZN een uitgelezen kans om de langdurige, intensieve zorg te bevrijden van onnodige institutionalisering, bureaucratie en administratieve lasten. ZN vindt het zorgelijk dat zorgkantoren nu al aangeven dat de wettelijke kaders van de Wlz juist meer procedures en juridische kaders bevatten dan AWBZ.

Deze extra kaders zijn bedoeld om cliënten meer zekerheid te geven. Maar zorgkantoren zien in de praktijk dat deze extra regels vooral leiden tot meer juridisering, langere doorlooptijd, extra procedures en meer administratieve lasten. Zo vraagt de Wlz onder andere extra registratie bij het afgeven van beschikkingen en er moet meer vastgelegd worden in het kader van verantwoorde zorglevering in de thuisomgeving.

Geen knip

In de brief aan de Tweede Kamer keert ZN zich ook tegen de knip in de verantwoordelijkheid voor het aanpassen van woningen. Staatssecretaris Van Rijn van VWS is voornemens om woningaanpassingen als aanspraak op te nemen in de Wlz, voor zover het zorgvragers met een volledig pakket thuis (VPT), modulair pakket thuis (MPT) of persoonsgebonden budget.  Van Rijn denkt  dat zorgkantoren op deze manier de zorgverlening inclusief woningaanpassingen integraal kunnen aanbieden. ZN vindt dat deze verantwoordelijkheid beter in handen van de gemeenten kan blijven. Zij hebben de expertise, contacten met woningcorporaties en leveranciers en inzicht in het aanbod van aangepaste woonruimte.

“Als VWS dit onlogische plan doorzet, gaan zowel gemeenten (vanuit de Wmo)  als zorgkantoren (vanuit de Wlz) in de wijk woningen aanpassen”, waarschuwt ZN. “ZN verwacht dat dit onvermijdelijk gaat leiden tot onnodige bureaucratie, afstemmingsproblemen, afwentelrisico’s en bovenal ondoelmatige inzet van middelen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top