Tech

CWZ breidt teleconsulten uit

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) breidt consulten via internet uit naar knieklachten, hernia van de lage rug en schildklierklachten, als eerste in Nederland. Teleconsulten waren al mogelijk voor huidziekten, nierziekten en diabetes mellitus.

Op 13 mei organiseren de LHV Huisartsenkring Nijmegen en omgeving en CWZ een symposium over teleconsultatie. CWZ en LHV Huisartsenkring willen met consultatie via internet onnodige verwijzingen naar de tweede lijn terugdringen en zo bijdragen aan een reductie van de kosten van de gezondheidszorg in de regio. Uit onderzoek is gebleken dat dankzij de inzet van digitale hulpmiddelen de kosten voor dermatologie met 18 procent worden teruggedrongen. Bovendien worden ernstige huidziekten eerder ontdekt en kunnen spoedgevallen juist sneller worden doorverwezen

Specialist online consulteren

Als een huisarts inschat dat de kans op een ernstige aandoening afwezig is en hij verwacht dat de specialist geen tweedelijns behandeling zal starten, kan hij de specialist online consulteren. De huisarts hoeft de patiënt niet door te verwijzen. Deze werkwijze is uitgebreid met drie indicaties waarbij patiënten nu vaak na één of twee consulten bij de specialist weer worden terugverwezen naar de huisarts. Bij deze indicaties zijn de consulten bij de specialist erop gericht om een aandoening uit te sluiten en niet om een behandeling te starten.

Een teleconsult levert tijdswinst op bij de patiënt, omdat het onnodig ziekenhuisbezoek tegengaat. Ook voorkomt het de kosten van een bezoek aan de specialist. De specialist geeft op afstand een behandeladvies aan de huisarts. Zo kan de specialist in alle rust de gegevens bekijken, eerdere uitgezette vragen zien en binnen een vooraf afgesproken termijn reageren. Wil de specialist op basis van de gegevens van de huisarts tóch de patiënt zien, dan volgt alsnog een verwijzing.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top