Finance

UMCG boekt positief resultaat van 18 miljoen euro

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft in 2014 een positief financieel resultaat geboekt van 17,7 miljoen euro op een jaaromzet van 1,1 miljard euro. Dit resultaat is 1,9 miljoen euro hoger dan in 2013, toen het UMCG bijna 16 miljoen euro in de plus eindigde.

De toename van het resultaat opzichte van 2013 is vooral het gevolg van incidentele baten. Het gaat hierbij onder meer om de vrijval van kortlopende reserveringen ter grootte van bijna 17 miljoen euro. Ook profiteert het UMCG van hogere nacalculatieafspraken voor dure geneesmiddelen (circa  17 miljoen euro) en een stijging van de subsidies (circa 11 miljoen euro).

Daar staat een stijging van de bedrijfslasten tegenover door groeiende personele kosten (circa 35 miljoen euro) en afschrijvingen (circa 5 miljoen euro). De toename in de personele kosten is het gevolg van een hoger aantal personeelsleden in met name het primaire zorgproces en de O&O projecten. De toename van de afschrijvingskosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een versnelde afschrijving van poliklinieken die op korte termijn plaats moeten gaan maken voor een nieuw operatiecentrum, intensive care en uitbreiding van de spoedeisende hulp (SEH).

Ambities

Het UMCG gebruikt het resultaat om onder meer het eigen vermogen te versterken en innovaties te financieren. Voor de komende jaren heeft het UMCG ambities die forse investeringen vergen, zoals het behoud van een volledig, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in de regio en het versterken van zijn internationale toppositie op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen. Tegelijkertijd is duidelijk dat op verschillende fronten de financiële middelen afnemen of stabiliseren: financiers verlangen meer zekerheden, de overheid investeert minder in (academische) zorg en het verwerven van onderzoeksgelden vindt in een competitief krachtenveld plaats.

Toekomst

De UMCG-missie blijft onveranderd ‘Bouwen aan de toekomst van gezondheid’, evenals de focus op Healthy Ageing. Het UMCG kiest nadrukkelijk voor complexe zorg en zorg voor complexe patiënten, alsook voor centra waarin onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg zijn georganiseerd rondom een patiëntengroep, zoals transplantatie, oncologie en acute zorg.

De basiszorg draagt het UMCG zoveel mogelijk over aan ziekenhuizen in de regio. Vanuit de publiek-maatschappelijke rol heeft het UMCG in 2014 geïnvesteerd in de borging van de zorg in Oost-Groningen. Er zijn voorbereidingen getroffen om de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) als zelfstandige BV bij het UMCG onder te brengen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top