ACTUEEL

OLVG en Sint Lucas Andreas zijn juridisch gefuseerd

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam zijn juridisch gefuseerd op 1 juni. Voorlopig behouden beide locaties hun eigen naam, maar vanaf eind 2015 gaan ze verder onder één naam: OLVG. De locaties worden vanaf dat moment aangeduid met Oost (OLVG) en West (Sint Lucas Andreas).

De juridische fusie komt niet uit de lucht vallen. In 2013 maakten de ziekenhuizen de bestuurlijke fusie bekend. Sindsdien delen het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis een raad van bestuur, en werkten zij achter de schermen hard aan de voorbereidingen voor de juridische fusie en verdere integratie van de beide ziekenhuizen. Zo zullen zij vanaf 19 oktober één elektronisch patiëntendossier in gebruik nemen.

De locaties behouden ieder een volwaardig aanbod van de basiszorg en blijven alle patiënten ontvangen, ook voor acute zorg – 24 uur per dag. Dit betekent onder meer dat de spoedeisende hulp en de intensive care op beide locaties blijven bestaan, evenals beide centra voor verloskunde. Met de fusie streven de ziekenhuizen naar een "steeds hogere kwaliteit van de zorg en efficiëntere inrichting ervan", en naar verdere specialisatie

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top