Finance

Altrecht GGz krijgt 7 ton boete van NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg een boete opgelegd van 600 duizend euro omdat zij, in de periode 2009 tot 2013, de dbc-administratie op onderdelen niet op orde had. Daarnaast kreeg Altrecht een boete van 100 duizend euro vanwege verkeerde declaraties.

Altrecht zegt inmiddels maatregelen te hebben genomen om de administratie op orde te brengen en onjuiste declaraties in de toekomst te voorkomen. De NZa heeft hiermee bij het bepalen van de hoogte van de boete rekening gehouden. Altrecht heeft met de verzekeraars afgesproken alle onjuiste declaraties volledig terug te betalen.

Onderzoeken NZa en KPMG

Het Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) startte in februari 2014 een onderzoek bij Altrecht waarbij er gekeken werd of de organisatie - al dan niet bewust - onjuiste of onterechte declaraties heeft ingediend. Altrecht besloot, in overleg met de NZa en de zorgverzekeraars Achmea en VGZ, direct ook een onafhankelijk onderzoek te laten doen door KPMG en een externe deskundige. "We schrokken uiteraard van het feit dat de NZa een onderzoek startte. Als er onjuist of onterecht gedeclareerd werd, willen we dat weten", aldus bestuurder Richard Janssen.

De NZa en KPMG concluderen allebei dat er door Altrecht op verschillende onderdelen onjuist is geregistreerd en gedeclareerd, maar dat dit niet gebeurd is met als doel er financieel beter van te worden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top