ACTUEEL

Ziekenhuizen Achterhoek willen toch samenwerken

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk praten over een verregaande vorm van samenwerking. Door samen te werken willen beide ziekenhuizen hoogwaardige ziekenhuiszorg op beide locaties waarborgen en deze verder verbeteren.

De ziekenhuizen spraken in 2011 al over een fusie. Met name in Winterswijk waren de plannen omstreden. Bewoners waren bang dat een fusie zou leiden tot een drastische beperking van het behandelaanbod. De fusie ging niet door, de bestaande samenwerking op het terrein van een aantal medisch specialistische functies, het klinisch chemisch en hematologisch laboratorium, klinische fysica en de nucleaire geneeskunde werden voortgezet.

De ziekenhuizen willen een nieuwe poging tot samenwerking wagen, omdat ze te maken hebben met toenemende kwaliteitseisen, een grotere zorgvraag en nieuwe technologische mogelijkheden. Door samen te werken in de toekomst verwachten ze voor alle specialismen 'goede zorg dichtbij' te garanderen. Uitgangspunt is wel dat er in de Achterhoek twee volwaardige ziekenhuizen blijven bestaan, die beide alle benodigde basiszorg bieden, waaronder geboortezorg, spoedeisende hulp en Intensive Care.

Verkennende gesprekken

Het huidige initiatief tot samenwerking komt van Slingeland-bestuurder Geert Huisman en Bert Kleinlugtenbeld, bestuurder van het Beatrix ziekenhuis. Zij hebben de afgelopen maanden verkennende gesprekken gevoerd met interne en externe betrokkenen. De medische staven, ondernemingsraden en cliëntenraden van beide ziekenhuizen waren positief. Ook externe partners, zoals collega-zorginstellingen, huisartsen, verloskundigen, zorgverzekeraar Menzis en de betrokken gemeenten, hebben wel oren naar de samenwerkingsplannen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top