ACTUEEL

Associatie Nederlandse Tandartsen benoemt nieuwe bestuurders

De tandartsen Ravin Raktoe en Richard Suy zijn toegetreden tot het bestuur van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). Zij zijn benoemd tijdens de algemene ledenvergadering van de ANT op 19 juni.

Ravin Raktoe is benoemd tot secretaris, met onder meer als aandachtsgebieden kwaliteit van de mondzorg en nascholing. Richard Suy is algemeen bestuurslid en gaat zich onder meer richten op tarieven en belangenbehartiging. Zij vervangen respectievelijk de tandartsen Titia Smulders en Sherif El Boushy, die zijn afgetreden na een zittingstermijn van respectievelijk vier jaar en tweeënhalf jaar.

Ravin Raktoe: "Tandartsen hebben de afgelopen jaren veel voor de kiezen gekregen. Krachten van buiten de behandelkamer hebben de relatie tandarts-patiënt geprobeerd te frustreren. Het geeft een goed gevoel om me aan te sluiten en actief te participeren bij een club die zo fanatiek de belangen behartigt van ons beroep en daarmee de rust in de behandelkamer probeert te herstellen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top