Finance

ZorgSaam krijgt 5 miljoen beschikbaarheidsgeld

Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen krijgt miljoenen euro's extra om de spoedeisende hulp en acute verloskunde open te houden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de aanvraag voor de beschikbaarheidsbijdrage goedgekeurd, zo meldt ZorgSaam op de eigen website.

In totaal gaat het om bijna vijf miljoen euro voor de jaren 2013 en 2014, zo blijkt uit cijfers van het ziekenhuis. Voor 2015 loopt nog een aparte aanvraag, maar ZorgSaam denkt ook over dit jaar een positieve beschikking te krijgen. Met de bijdrage kan ZorgSaam de kosten van de acute zorg in de dunbevolkte, uitgestrekte regio beter dekken.

De beschikbaarheidsbijdrage verlicht de financiële problemen van ZorgSaam, maar hebben geen direct effect op de miljoenenbesparingen. Om de financiële problemen op te lossen gaat ZorgSaam dit en volgend jaar verder met de bezuinigings- en reorganisatieplannen.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top