ACTUEEL

Holocaustoverlevenden raken zorg toch niet kwijt

Zes holocaustoverlevenden die in het mr. Visserhuis in Den Haag wonen en het huidige zorgpakket dreigden kwijt te raken, houden die toch. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).

De zes ouderen wonen in aanleunappartementen en krijgen nu nog hulp en zorg uit het aanpalende joodse verpleeghuis. Die zorg wordt betaald uit een Volledig Pakket Thuis, dat per 1 januari 2016 vervalt. De senioren krijgen de keus: zelfstandig blijven wonen, met zorg en ondersteuning uit de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, óf naar het verzorgingshuis. In het eerste geval is zorg en verpleging gegarandeerd, maar verliezen ze wel het recht op het volledige pakket aan zorg en ondersteuning.

Staatssecretaris Van Rijn heeft contact opgenomen met de gemeente Den Haag. De gemeente zal voor de zes senioren kijken of in één keer en in samenhang de Wmo-procedure kan worden doorlopen, "zodat de zorgcontinuïteit gegarandeerd is". Daarnaast heeft hij contact opgenomen met het zorgkantoor CZ. De verzekeraar wil bezien, als de cliënten kiezen voor intramurale opname, "hoe bereikt kan worden dat cliënten niet hoeven te verhuizen en dus kunnen blijven wonen in de aanleunwoning bij het mr. L.E. Visserhuis."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top