ACTUEEL

Mantelzorgers zijn geen slachtoffers

Mantelzorgers verlenen graag zorg aan hun naasten. Maar ze zouden meer waardering willen krijgen voor hun werk en meer ondersteuning van professionals.

Dit blijkt uit een onderzoek van het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onder 579 mantelzorgers in de regio Amsterdam. Lector Rick Kwekkeboom en onderzoeker Yvette Wittenberg presenteerden het onderzoeksrapport aan de gemeente Amsterdam.

Waardering

“Zie mantelzorgers niet als slachtoffers”, stelt lector Kwekkeboom. De meesten geven aan gelukkig te zijn met het verlenen van zorg. Toch zegt 41 procent dat ze meer waardering zouden willen krijgen. “Mantelzorgers vinden het vooral vervelend wanneer gemeenten er in de keukentafelgesprekken al van uitgaan dat zij de zorg op zich nemen.”

Belast

Uit de enquête, die in 2013 is afgenomen, komt verder naar voren dat een grote groep mantelzorgers (61 procent) zich niet tot nauwelijks belast voelt. Negen procent voelt zich juist zeer zwaar belast en vijf procent overbelast. Vooral mantelzorgers van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel of dementie voelen zich zeer zwaar belast of overbelast. Dit vanwege de complexe zorgtaken die de aandoeningen met zich meebrengen. Zij hebben vaak behoefte aan ‘respijtzorg’. Een vrijwilliger of professional neemt dan tijdelijk de zorg over.

Netwerk

Ongeveer een kwart van de mantelzorgers heeft behoefte aan meer professionele hulp voor de zorgvrager en betere samenwerking met de formele zorg. Iets meer dan de helft wil meer informatie en advies over de veranderingen die gemeenten doorvoeren, zoals decentralisaties in de zorg voor langdurig zieken en de Wmo waardoor zorgvragers mogelijk minder professionele zorg krijgen en een beroep moeten doen op hun eigen netwerk.

De gemeente Amsterdam zal de informatie uit het rapport gebruiken als input voor de agenda informele zorg en vrijwillige inzet die momenteel wordt opgesteld.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top