ACTUEEL

IGZ sluit vieze tandarts Apeldoorn

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de instelling Tandzorg Apeldoorn het bevel gegeven om te stoppen met het verlenen dan wel laten verlenen van mondzorg en de instelling te sluiten.

De inspectie constateerde tijdens een bezoek op 25 juni 2015 ernstige tekortkomingen. Zo bleek de infectiepreventie onvoldoende gewaarborgd. De instelling voldoet op cruciale onderdelen niet aan preventierichtlijn, waaronder de richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en de Landelijke richtlijn preventie transmissie van Hepatitis B van medisch personeel naar patiënten.

Daarnaast voldoet de instelling niet aan de gestelde eisen in het kader van de radiologie, zoals de Kernenergiewet en het Besluit Stralingsbescherming. De patiëntendossiers zijn niet op orde en de inspectie constateerde ook dat de instelling op onderdelen niet voldoet aan de Gedragsregels voor tandartsen en de Gedragscode voor mondhygiënisten. De inspectie concludeert dat de geconstateerde tekortkomingen een acuut risico vormen voor de veiligheid van patiënten.

De instelling mag pas weer open als er, naar het oordeel van de inspectie, weer verantwoorde zorg kan worden geleverd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top