HRM

Medewerkers gehandicaptenzorg voelen zich niet veilig

Medewerkers gehandicaptenzorg voelen zich niet veilig

Bijna één op de drie medewerkers in de gehandicaptenzorg voelt zich onveilig op het werk. Bijna 90 procent heeft wel eens te maken gehad met fysieke agressie door cliënten, 85 procent met verbale agressie. Dit blijkt uit een peiling van CNV Zorg & Welzijn onder medewerkers in de gehandicaptenzorg.

Mede onder invloed van bezuinigingen en marktwerking ontstaan er volgens CNV Zorg & Welzijn "grote problemen" met de  fysieke en emotionele veiligheid van medewerkers in de gehandicaptenzorg. Uit de peiling blijkt dat een overgrote meerderheid van de werknemers te maken heeft met zowel verbaal als fysiek geweld van cliënten. Het gaat bij verbaal geweld om schelden en schreeuwen. Bij fysiek geweld gaat het vaak om schoppen, slaan en met materialen gooien. In een enkel geval is er zelfs met een mes gedreigd.

Bijna 60 procent van de werknemers heeft wel eens medische behandeling nodig gehad na agressie. Ruim een kwart voelt zich wel eens onder druk gezet om over agressie te zwijgen. 30 Procent krijgt geen training om met agressie om te gaan. Volgens  CNV Zorg & Welzijn moet er meer ingezet worden op agressiepreventie. Dit kan door voldoende bezetting, opleidingen en cursussen en een buddysysteem. Ook moeten werkgevers hun medewerkers serieus nemen en ze alle steun bieden. Er moet nazorg zijn én medewerkers moeten alle ruimte krijgen om aangifte te doen.

Investeren in weerbaarheid

"Wij gaan over de uitkomsten van onze peiling in gesprek met werkgevers en politiek", zegt voorzitter Suzanne Kruizinga van CNV Zorg & Welzijn. "Werkgevers moeten investeren in de weerbaarheid van de werknemers in de gehandicaptenzorg. En het kan niet zo zijn dat werkgevers hun medewerkers onder druk zetten om vooral geen aangifte te doen. Werkgevers moeten juist hun mensen steunen bij agressie-incidenten." De vakbond gaat ook in gesprek met staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid.

Deze zomer gaat CNV Zorg & Welzijn op werkbezoek bij verschillende instellingen in de gehandicaptenzorg om agressie bespreekbaar te maken en gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Marianne Waling-Huijsen

2 juli 2015

Fijn dat CNV Zorg & Welzijn wil inzetten op aandacht voor weerbaarheid, maar het is ook een zaak om de beroepsethische kant van het werk hierbij te betrekken, want medewerkers moeten al in een eerder stadium goed kunnen verwoorden wat zij nodig hebben om goede zorg te kunnen leveren. Dat betekent dat zij kunnen uitleggen wat in die situatie goede zorg is en wat zij nodig hebben aan voorwaarden en ondersteuning om die goede zorg ook echt te leveren. Daarnaast is het noodzakelijk dat men elkaar aanspreekt op het juiste gedrag om agressie te voorkomen en/of te verminderen, ook daar is aandacht voor de ethische kant van het (samen)werk(en) essentieel.

B.v.d.Water

6 juli 2015

Helaas is dit geen nieuws. Het programma "Veilige publieke taak" van de overheid is ook al enkele jaren (succesvol) bezig om bewustwording bij medewerkers in de zorg en dus ook in de GHZ te kweken dat agressie van cliënten niet normaal is en er niet "bij hoort". Het CNV hoeft niet daarvoor niet nog eens extra op werkbezoek te gaan.

Top