HRM

Ggz stemt in met nieuwe cao

Alle cao-partijen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao GGZ. Daarmee is de nieuwe Cao GGZ, waarover eind mei overeen stemming werd bereikt, een feit.

Werkgeversorganisatie GGZ Nederland laat weten er naar te streven om de definitieve tekst van de nieuwe cao (inclusief de nieuwe salarisbedragen) half juli 2015 digitaal beschikbaar te hebben op de eigen website.

De cao heeft betrekking op bijna 90 duizend werknemers. De afspraken voorzien in een structurele loonsverhoging van in totaal 3,5 procent gedurende de looptijd van de nieuwe cao, van 1 juli dit jaar tot 1 maart 2017. Op beloningsgebied is verder 0,8 procent aan eenmalige uitkeringen afgesproken en een verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,5 procent.

Stroef

Daarnaast hebben partijen afgesproken daar waar mogelijk tijdelijke banen en de contracten van oproepkrachten (de zogenoemde nul-urencontracten) om te zetten in vaste banen en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De onderhandelingen over de nieuwe cao verliepen lange tijd stroef. De sector staat zwaar onder druk van bezuinigingen en de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top