ACTUEEL

Apothekers mogen niet doorleveren

Het Europese Hof van Justitie, de hoogste rechter in de Europese Unie, heeft bepaald dat uitsluitend apothekers geneesmiddelen mogen bereiden voor hun eigen patiënten. Het Hof deed deze uitspraak in een zaak aangespannen door de Zweedse fabrikant Abcur.

Dit meldt de brancheorganisatie voor apothekers KNMP.

In Zweden waren vergelijkbare geneesmiddelen als die Abcur produceert, beschikbaar van Apotheket AB. Deze apotheek bereidt op commerciële schaal middelen die niet geregistreerd zijn en waarbij het product op een andere locatie wordt bereid dan waar het wordt verstrekt aan de patiënt. Abcur vroeg aan het Hof van Justitie om een uitspraak te doen over de vraag of de producten van Apotheket AB binnen de uitzonderingspositie van de apotheekbereiding vallen.

Volgens het Hof is een apotheekbereiding geproduceerd volgens een medisch recept dat is opgesteld voorafgaand aan de bereiding, specifiek voor een vooraf geïdentificeerde, nauwkeurig aangeduide patiënt. Die identificatie moet gebeuren vóór elke bereiding van het betrokken geneesmiddel, die specifiek voor die patiënt, door zijn apotheek, moet worden verricht. Het geneesmiddel in kwestie moet, aldus het Hof, in de apotheek zijn bereid en rechtstreeks aan patiënten van die apotheek worden verstrekt om te vallen onder de uitzonderingspositie van de apotheekbereiding.

Doorleveren

Ook in Nederland mogen apothekers geneesmiddelen bereiden voor collega's die dit niet in de eigen apotheek kunnen. Dit heet doorleveren. Onduidelijk is wat de gevolgen zijn van de uitspraak van het Hof van Justitie voor het Nederlandse beleid. Hierover gaan de KNMP en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers overleggen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en andere relevante partijen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top