Vastgoed

Martini verstevigt positie in buitengebied

Het Martini Ziekenhuis in Groningen opent op 1 september een buitenpolikliniek in Bedum. Het Martini zegt hiermee ziekenhuiszorg dichter bij de patiënt in Noordoost Groningen te willen brengen. Met de stap verstevigt het Martini echter ook de positie ten opzichte van de combine UMCG-Ommelander Ziekenhuisgroep (OZG).

In eerste instantie starten zes specialismen in Bedum. Het Martini verwacht het zorgaanbod op termijn verder uit te breiden. “Uitgangspunt is dat het meerwaarde moet hebben voor de patiënt”, zegt bestuurder peter Littooij. “Alleen afspraken zoals eerste consulten of controleafspraken, waarbij geen ingewikkeld onderzoek nodig is, vinden hier plaats. Juist voor patiënten die bijvoorbeeld alleen voor een controleafspraak naar het ziekenhuis moeten, is dat regelmatig een behoorlijke onderneming. Dit is een prachtige mogelijkheid om dicht bij huis toch die niet-complexe specialistische zorg te bieden. Een onderzoek met bijvoorbeeld MRI en operaties vinden gewoon plaats in het Martini Ziekenhuis in Groningen.”

Toegevoegde waarde

De artsen van het Martini Ziekenhuis onderzoeken de mogelijkheid om in de toekomst in Bedum ook röntgenfoto’s en echo’s te gaan maken en poliklinische chirurgische ingrepen te doen. Littooij benadrukt dat het niet de bedoeling is om ingrepen over te nemen die de huisartsen nu al zelf doen: “Wat we daar doen, moet wel toegevoegde waarde hebben en doelmatig zijn. We zien dit initiatief ook als een proeftuin om verder invulling te geven aan onze visie op anderhalvelijnszorg. Uitgangspunten daarbij zijn nauwe samenwerking met huisartsen en daadwerkelijke verplaatsing van zorg vanuit het ziekenhuis naar huisartsen. Met de huisartsen in de regio Bedum bekijken we samen hoe we deze zorg het beste kunnen vormgeven. Daarbij betrekken we uiteraard ook de zorgverzekeraar en patiëntenorganisaties.”

Concurrentie

Hoewel het Martini hier op de eigen website niet over rept, lijken ook strategische overwegingen  een rol te spelen bij het opzetten van de buitenpoli. Door het samengaan van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) ziet het Martini zich met een concurrent geconfronteerd die het hele spectrum van ziekenhuiszorg bestrijkt. Deze combine kan bovendien rekenen op financiële steun van de provincie voor wat betreft de nieuwbouw van het OZG in Scheemda. Deze steun is door het Martini publiekelijk aangemerkt als concurrentievervalsing. Door ook in Noordoost Groningen actief te worden voorkomt het Martini dat het door UMCG/OZG wordt opgesloten in het traditionele verzorgingsgebied in Zuidwest Groningen.   

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top