ACTUEEL

NVVE pleit voor gezamenlijk gebruik nieuwe reanimatiecijfers

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) heeft diverse organisaties uitgenodigd voor een gesprek over het gebruik van de meest actuele cijfers met betrekking tot reanimatie.

Aanleiding is het onlangs gepubliceerde ARREST-onderzoek van het AMC naar de Nederlandse situatie bij reanimatie van ouderen buiten het ziekenhuis. Daaruit bleek dat ouderen na reanimatie lang niet altijd tot een bestaan als kasplantje zijn veroordeeld.

Ouderen die na een hartstilstand gereanimeerd worden en dat overleven, komen daar meestal ongeschonden of met een lichte neurologische stoornis uit. Het onderzoek weerspreekt daarmee dat een reanimatie een oudere per definitie meer slecht dan goed doet.

Niet-reanimeren

Bij de NVVE kunnen mensen een niet-reanimeerpenningen aanvragen. De veronderstelde slechte uitkomsten van reanimatie zouden reden zijn voor ouderen om een penning te dragen die hulpverleners laat weten dat zij dit niet willen. 

Daarom heeft de NVVE onder andere de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), de Hartstichting, Verenso, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en onderzoekster Steffie Beesems van het AMC uitgenodigd om in gesprek te gaan. Het initiatief van de NVVE is positief ontvangen. Naar verwachting vindt de bijeenkomst in september plaats, zo laat de vereniging weten.

Doelstelling van dit overleg is te komen tot het gezamenlijk gebruik van correcte cijfers op basis van de resultaten van recent Europees onderzoek, zoals dat van het AMC. Daarnaast moet er een tekst worden opgesteld die duidelijk en in begrijpelijke taal uitlegt wat een 'redelijk tot goede kwaliteit van leven' inhoudt.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top