ACTUEEL

Problemen met medicijnen bij ouderen in ziekenhuis

Wanneer kwetsbare ouderen worden opgenomen in het ziekenhuis of weer naar huis gaan, ontstaat een risico op problemen bij medicijngebruik. Zo kan er een ongunstige wisselwerking zijn tussen middelen, onder- of overbehandeling en ongeschikte medicatie. Dit kan leiden tot onnodige bijwerkingen of een minder effectieve therapie.

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van de IGZ. Veel kwetsbare ouderen gebruiken dagelijks vijf of meer verschillende geneesmiddelen en komen regelmatig in het ziekenhuis. Bij de overgang van huis naar het ziekenhuis en weer terug kunnen problemen bij het medicijngebruik ontstaan. De risicovolste momenten zijn volgens het RIVM "een acute ziekenhuisopname, polikliniekbezoek en de eerste weken vanaf ontslag uit het ziekenhuis".

De problemen kunnen volgens het RIVM ontstaan doordat bij polikliniekbezoek en bij een acute opname vaak geen actueel medicatieoverzicht beschikbaar is. Ook is er niet altijd voldoende tijd om te achterhalen welke medicijnen de patiënt precies gebruikt. Bij een acute opname is de kwetsbare oudere bovendien niet altijd in staat om zelf te vertellen welke medicijnen hij gebruikt. Bij het achterhalen van het medicijngebruik, bekijken zorgverleners weliswaar of dit overeenkomt met alle beschikbare medicatieoverzichten, maar wordt niet beoordeeld of alle gebruikte geneesmiddelen (nog) goed zijn voor die patiënt.

Problemen na ontslag uit het ziekenhuis ontstaan onder andere wanneer de patiënt niet goed heeft onthouden of begrepen dat bepaald medicijngebruik is gestart, gewijzigd of gestopt, en waarom dat zo is. Ook komt de informatie over ontslagmedicatie niet altijd snel terecht bij de huisarts of apotheker. Hierdoor kan een patiënt de medicatie thuis verkeerd gaan gebruiken en problemen krijgen, zonder dat zorgverleners dat in de gaten hebben.

Medicatiegegevens

Om de medicatieveiligheid van kwetsbare ouderen te verbeteren zou het toezicht van de IGZ zich op de eerder genoemde risicovolste situaties kunnen richten, stelt het RIVM. "De grootste winst is waarschijnlijk te behalen als alle medicatiegegevens beter digitaal worden vastgelegd en uitgewisseld, inclusief de redenen van gemaakte aanpassingen." Ook moet de patiënt bij ontslag beter worden geïnformeerd over de aanpassingen in het medicijngebruik. Verder is het belangrijk dat een zorgverlener het overzicht heeft over alle gebruikte medicijnen en dat de medicatie voortdurend wordt bewaakt en periodiek wordt beoordeeld.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Ouderenpraktijk Amsterdam

3 september 2015

Laatst bleek bij een huisbezoek ivm achteruitgang dat iemand naast de al langer voorgeschreven alprazolam ook xanax kreeg 2dd 1mg. Hetzelfde middel 2x in een medicatielijst en Baxter!!!! De apotheker had het gezien en na 2 weken hersteld, maar mw was toen al een paar keer onderuit gegaan.

dr Annetje Bootsma, Ouderenpraktijk Amsterdam

Henk Plessius

3 september 2015

Zou het niet het handigst zijn als we zelf een overzicht hebben, bijvoorbeeld, in onze telefoon? En zelf de actualiteit ervan bewaken? En misschien moeten we ook meer denken vanuit de klant en iets doen aan de ingewikkelde, niet te onthouden, namen die geneesmiddelen nu hebben.

JA de Vries

5 september 2015

Open deur. Al veel over geschreven. Al 2 jaar hebben wij (6 HA voor 12500 pt)een 65+ project. Na iedere opname langer dan 24 uur checken wij met apotheek de retour/ontslagmedicatie. Kost handen vol tijd. Waarom een andere PPI, Waarom de ene BBlok van voor de opname vervangen door andere. Waarom medicatie meenemen uit de ziekenhuisapotheek??? Gevolg; Metoprolol gebruik naar Sotalol, etc. Veel overleg. Onduidelijke meditatieoverzichten uit ziekenhuis: 3 A4-tjes met alle mutaties tijdens de opname...? Onbereikbare afdelingsartsen die de patient alweer zijn vergeten.
Dit alles doen we kosteloos. De zorgverzekeraar vindt dat dit een taak van de huisarts is....
Waarom niet een chip op het pasje van de zorgverzekeraar waar iedereen zijn/haar mutaties op aanpast?

Top