Finance

Schippers houdt vaart in grotere risicodragendheid Zvw

Schippers houdt vaart in grotere risicodragendheid Zvw

De risicodragendheid van zorgverzekeraars bij de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt vanaf 1 januari volgend jaar vergroot. Dat heeft minister Edith Schippers de Tweede Kamer in een brief laten weten.

Per 2017 moeten zorgverzekeraars, zoals afgesproken in het regeerakkoord, volledig risicodragend werken. Dat betekent dat de zorgverzekeraars niet langer achteraf via de zogeheten vereveningsystematiek geld herverdelen als zij meer of minder hebben moeten uitgeven aan bepaalde groepen verzekerden. Dat zorgverzekeraars individueel dit risico gaan dragen maakt dat zij zich extra inspannen om de zorgkosten te beheersen, zo verwacht het kabinet. Grotere risicodragendheid van verzekeraars is daarmee een onmisbaar onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw), aldus Schippers.

Wijkverpleging

In 2015 voeren verzekeraars de Zvw al voor een groot deel risicodragend uit. Bij de wijkverpleging, geneeskundige- en langdurige ggz en de oncolytica is dit nog niet volledig het geval. Per 2016 worden stappen gezet om de risicodragendheid van verzekeraars voor deze zorgvormen op te voeren. Deze leiden ertoe dat verzekeraars de Zorgverzekeringswet in 2016 al bijna volledig risicodragend uitvoeren. Slechts een beperkt aantal van de 25 verzekeraars zal nog achteraf gecompenseerd of afgeroomd worden. Daarnaast geldt er een éénjarige uitzondering voor alle zorgverzekeraars voor bepaalde nieuwe, dure geneesmiddelen, die na het jaar automatisch vervalt.

Onvoorspelbaar

Met haar brief geeft Schippers te kennen geen boodschap te hebben aan de kritiek van de zorgverzekeraars dat het kabinet te snel gaat met de invoering van volledige risicodragendheid. In juli trokken de kleinere zorgverzekeraars verenigd in de VRZ nog aan de bel over onvoorspelbare risico’s in de ggz. Volgens Schippers zijn er echter voldoende verbeteringen gerealiseerd in de modellen op grond waarvan vooraf de zorgkosten voor specifieke groepen verzekerden bepaald kunnen worden.
Ook wijst Schippers op haar voornemen om de compensatie voor chronisch zieken aan zorgverzekeraars te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat zorgverzekeraars zich extra gaan inzetten voor goede, doelmatige zorg voor chronisch zieken en minder prikkels hebben om zich op jonge gezonde verzekerden te richten, aldus de minister.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top