ACTUEEL

Begeleidingsgesprek niet meer apart op apotheeknota

Het begeleidingsgesprek voor nieuwe medicijnen staat vanaf 2016 niet meer apart op de apotheeknota. Het gesprek wordt nog wel vermeld maar de kosten ervoor worden samengevoegd met de terhandstellingskosten van het medicijn. De medicijnkosten blijven nog wel apart vermeld op de factuur. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hoopt met dit besluit de kans op discussies aan de balie over de kosten voor het gesprek te verkleinen.

Vanaf volgend jaar staat op de nota of er een 'terhandstelling met begeleidingsgesprek' of een 'standaard terhandstelling' in rekening wordt gebracht. Het gesprek wordt nog wel vermeld zodat de patiënt kan controleren of de nota klopt en of het gesprek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ook wil de NZa zo duidelijk maken aan patiënten dat het gesprek niet vrijblijvend is, zegt woordvoerder Annelies van Dijk. "Mensen denken dat het optioneel is en zeggen soms: "Ik hoef het niet", maar dat kan niet."

Het begeleidingsgesprek is volgens de NZa nodig voor een veilig en effectief gebruik van het geneesmiddel. Zo checkt de apotheker of er andere medicijnen worden gebruikt en bespreekt met de patiënt de dosering en inname. De kosten voor dit gesprek (6 euro) waren er altijd al maar zaten tot 1 januari 2014 ingesloten in de prijs voor het medicijn. Om de zorgkosten transparanter te maken, besloot de overheid dat het begeleidingsgesprek apart moest worden vermeld op de nota. Feitelijk draait de NZa dit besluit deels terug.

Agressief bejegend

Afgelopen zomer maakte de apothekersorganisatie KNMP bekend dat apothekersassistenten steeds vaker agressief worden bejegend door patiënten, voornamelijk vanwege de kosten voor het gesprek over nieuwe medicijnen. De NZa verwacht niet dat deze aanpassing een einde maakt aan alle discussie aan de apotheekbalie. "Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de apotheker om te beoordelen wanneer een gesprek noodzakelijk is, en dus ook om dat te kunnen uitleggen aan de consument." De NZa zegt nog steeds signalen van consumenten te ontvangen die voor een gesprek hebben betaald dat de apotheker niet met hen heeft gevoerd. De NZa wijst erop dat wanneer de apotheker een begeleidingsgesprek declareert, er ook een ‘volwaardig gesprek’ moet worden gevoerd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top