Vastgoed

Onderscheiding voor bestuurder Bouwcollege

Tom Vroon heeft bij zijn afscheid als bestuurder van het College Bouw Zorginstellingen (CBZ) een koninklijke onderscheiding ontvangen. Vroon ontving de onderscheiding tijdens een bijeenkomst in het Meander MC in Amersfoort uit handen van burgemeester Bolsius.

De kersverse Ridder in de Orde van Oranje-Nassau trad in 1988 in dienst van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen (de voorloper van het College Bouw Zorginstellingen), aanvankelijk als adjunct-secretaris en vervolgens als algemeen secretaris.
Vanaf 2006 vervulde hij de functie van vicevoorzitter en werd in 2010 benoemd tot enige bestuurder van het CBZ, belast met de afwikkeling  van de lopende zaken en liquidatie van het CBZ. De formele opheffing van het CBZ is voorzien in 2016.

Vroon (1950) speelde een belangrijke rol in de overgang van ruim een derde van de werknemers van CBZ naar TNO, waardoor kennis en expertise voor zorginstellingen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Nederlandse Zorgautoriteit behouden bleef.

In de periode 1995 tot 2005 was hij adviseur en coördinator van de nieuwbouw van de Dr. Ricardo Capriles Kliniek op Curaςao, psychiatrisch ziekenhuis. Als lector Zorggericht Bouwen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (2008-2012) verbond hij de werelden van bouw en gezondheidszorg. Ook is hij  sinds 2009 lid van de raad van commissarissen van de stichting Habion en de stichting Habion Vastgoed. Daarnaast vervult Vroon het voorzitterschap van enkele bezwaaradviescommissies.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top