ACTUEEL

Afwaardering zorgvastgoed stokt

Afwaardering zorgvastgoed stokt

Zorginstellingen boeken steeds minder af op hun vastgoed. Dat concludeert accountantsorganisatie EY in de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg. Dit ondanks een oproep van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen.

Voor de barometer analyseerde EY de jaarrekeningen van duizend zorginstellingen. Uit het rapport blijkt dat zorginstellingen in 2014 voor 170 miljoen euro afboekten op hun vastgoed. In 2012 was dat nog 290 miljoen euro en in 2013 260 miljoen euro.

Volgens EY is de dalende trend opvallend. "Lang werd gedacht dat de afwaardering die we zagen het topje van de ijsberg was," zegt partner Rob Leensen van EY. Er werden dan ook nog grote afwaarderingen verwacht. "Maar als je kijkt naar de ontwikkeling, dan zie je dat de afwaardering de laatste twee jaar daalde. Het maakt daarbij niet uit aan welke accountant de instellingen verbonden zijn."

Leensen verbindt een voorzichtige conclusie aan de ontwikkeling. "Uit onze analyse kun je afleiden dat al die instellingen kritisch hebben gekeken naar de waardering van het vastgoedportfolio en dat ze hebben geconcludeerd dat dit het kennelijk is." Tachtig procent van de duizend onderzochte instellingen boekte de afgelopen jaren het vastgoed af. De overige twintig procent heeft structurele positieve rendementen. "Daarmee kunnen ze de problemen in het vastgoed compenseren," aldus Leensen.

Reactie Aanjaagteam

Voorzitter Marnix Norder van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen is minder optimistisch. Volgens hem zijn de regels die het ministerie van VWS stelt voor afwaarderen zeer strikt. Zo laat de richtlijn geen ruimte voor verwachte waardeverminderingen in de toekomst, bijvoorbeeld doordat zorgvastgoed een woonfunctie krijgt. Norder heeft hierover contact met het ministerie, dat volgens hem de richtlijn aan moet passen. "Het zorgvastgoed heeft nog steeds een te grote waarde," waarschuwt hij.

Norder voorziet dan ook dat verdere afwaardering noodzakelijk is. De te hoge boekwaarde van het vastgoed kan namelijk de ombouw naar nieuwe functies van zorgvastgoed vertragen. Eerder al stuurde het aanjaagteam daarom een brief aan accountantsvereniging NBA. Daarin adviseerde Norder dat zorginstellingen het vastgoed op basis van marktwaarde waarderen. De accountantsorganisaties lijken aan die oproep geen gehoor te hebben gegeven.

Regionale verschillen

Toch is er de afgelopen jaren veel gebeurd op vastgoed gebied, zegt ook beleidsadviseur vastgoed Astrid Ens van Actiz. Maar ook haar gaat het nog te ver om te stellen dat het nu gedaan is met de vastgoedproblematiek. "Het gaat er om of de instelling nog iets anders kan met het pand," zegt ze. "En dan zie je regionaal grote verschillen. Het maakt nogal uit of je in een krimpgebied zit of in hartje Amsterdam." Ook zullen instellingen in een vergrijzende regio minder leegstand hebben, dan instellingen in relatief jonge gebieden.

Dat instellingen steeds minder afwaarderen, wil overigens niet zeggen dat ze geen andere maatregelen namen. Zo hebben instellingen op diverse locaties versneld afgeschreven en hebben veel instellingen ook voorzieningen getroffen voor verlieslatende huurcontracten, zo stelt Leensen.

---

Skipr is per 28 september 2015 een themakanaal rijker. In de ‘vertical vastgoed’ brengt Skipr het relevante nieuws over het Nederlandse zorgvastgoed. Bekijk de vertical op www.skipr.nl/vastgoed 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top