ACTUEEL

Kwaliteits- en klachtenwet zorg van kracht

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers. De wet gaat gelden voor de hele zorg, van huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg tot ouderenzorg, in totaal voor ongeveer 40.000 zorgaanbieders.

Dat heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt. De nieuwe wet vervangt twee oude, namelijk de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Kwaliteit

De Wkkkgz geeft patiënten recht op informatie over de prestaties van zorgaanbieders, zoals hoe vaak een arts een bepaalde operatie heeft gedaan maar ook over medische fouten, zodat ze een goede keuze kunnen maken. Zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen. Ontslag bij disfunctioneren moet altijd worden gemeld bij de IGZ.

Klachten

Een belangrijk deel van de wet is de afhandeling van klachten bij zorgaanbieders. De Wkggz regelt dat zij niet meer hoeven te beschikken over een onafhankelijke klachtencommissie, maar eigen regelingen mogen maken. Wel moet de instelling een klachtenfunctionaris aanstellen, en binnen zes weken reageren op een klacht. Als er dan geen oplossing is, kan de klager naar een onafhankelijke geschillencommissie stappen. Alle zorgaanbieders zijn verplicht zich daarbij aan te sluiten. De geschillencommissie schadevergoedingen tot maximaal 25.000 euro toekennen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top