ACTUEEL

Problemen rond jeugdhulp nemen toe

De problemen rondom jeugdhulp nemen niet af, maar nemen juist in ernst en omvang toe. Mensen weten bijvoorbeeld niet dat ze recht hebben op onafhankelijke cliƫntondersteuning en de toegang tot passende zorg en ondersteuning is vaak ver onder de maat. Dat blijkt uit de derde kwartaalrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd.

De Monitor Transitie Jeugd, bestaande uit Zorgbelang, Uw Ouderplatform, Ieder(In), MEE Nederland, LOC en Landelijk Platform GGz, brengt ieder kwartaal een rapportage uit. Er vindt ook regelmatig overleg plaats het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Uit de laatste kwartaalrapportage blijkt dat er nog altijd meldingen binnenstromen van ouders die maandenlang moeten wachten op een indicatie van de gemeente om de noodzakelijke jeugdhulp voor hun kind te krijgen.

Gemeenten

 

Ondertussen krijgt het kind niet de zorg die het zo hard nodig heeft, stelt de monitor. Dit terwijl de toegang tot passende (jeugd)hulp in gemeenten op maat moet zijn en zorgvuldig volgens de uitgangspunten van de wet moet verlopen. Ook zijn meer meldingen binnengekomen over de schending van privacy.

Naast al eerder gesignaleerde problemen heeft de Monitor veel meldingen over nieuwe problemen binnengekregen. Zo is iedere gemeente ervoor verantwoordelijk onafhankelijke cliëntondersteuning in te kopen of te organiseren. Veel ouders weten niet dat ze hier recht op hebben, dit wordt hen namelijk niet verteld door de gemeente of hulpverleners.

Daarnaast blijkt dat de cliëntondersteuning die de gemeente heeft georganiseerd niet altijd onafhankelijk is. Zo zijn er voorbeelden waarin een consulent de ouder eerst ondersteunt bij het in kaart brengen van de hulpvraag en de ondersteuningsmogelijkheden, maar waar dezelfde persoon vervolgens ook het besluit moet nemen over de toewijzing en de beschikking verzorgt. Deze beide taken horen niet bij een en dezelfde persoon te liggen.

Privacy

Meer dan in het eerste halfjaar van 2015 komen er meldingen binnen waaruit blijkt dat het recht op privacy van kinderen, jongeren en ouders geschonden wordt. "Ik werd verplicht om mijn handtekening te zetten om alle dossiers van mijn zoontje en zelfs een verslag van mijzelf aan te leveren of hen toestemming te geven het op te vragen", meldde een ouder. "Dat stond in het plan van aanpak waar ook de hulp (na 6 maanden) toegezegd werd. Er moest een handtekening onder, anders kregen wij de broodnodige hulp (voorgeschreven door psychiater van mijn zoontje) weer niet (was al eerder afgewezen)."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Leo J van Oudheusden

20 oktober 2015

uit het bovenstaande verslag lees ik dat er medisch noodzakelijke hulp geweigerd wordt!! Dit is een misdrijf volgens de nederlandse wet. En dus bij gemeenten een ambtsmisdrijf.
v Oudheusden , kinderarts

Leo J van Oudheusden

20 oktober 2015

uit het bovenstaande verslag lees ik dat er medisch noodzakelijke hulp geweigerd wordt!! Dit is een misdrijf volgens de nederlandse wet. En dus bij gemeenten een ambtsmisdrijf.
v Oudheusden , kinderarts

Top