ACTUEEL

Veteraan pleegt even vaak zelfmoord als ander

Nederlandse militairen die op een missie zijn geweest, plegen ongeveer even vaak zelfmoord als burgers. Het zelfmoordcijfer verschilt ook niet van dat onder collega-militairen die niet of slechts kort zijn uitgezonden. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De onderzoekers keken naar meer dan 40.000 militairen die tussen 2004 en 2012 waren uitgezonden. Nederland was toen onder meer actief in Afghanistan en Irak. Van die groep maakten 22 mensen een einde aan hun leven. Dat komt neer op 0,05 procent. Van de militairen die niet of kort zijn uitgezonden, pleegde 0,08 procent zelfmoord. Onder de beroepsbevolking buiten het leger was dat 0,09 procent.

Het instituut deed onderzoek na berichten dat Amerikaanse veteranen vaker zelfmoord plegen dan anderen. Tussen 1999 en 2010 pleegden elke dag gemiddeld 22 Amerikaanse veteranen zelfmoord. In 2012 lag het aantal zelfmoorden onder veteranen hoger dan het aantal gesneuvelde militairen.

Geen maatregelen

Minister Jeanine Hennis: "Het feit dat er geen significante afwijking is onder veteranen, betekent dat ik op dit moment geen aanleiding zie om specifieke maatregelen te treffen. Wel zal ik advies inwinnen bij de Raad voor Zorg en Onderzoek over de vraag of, en zo ja welk, aanvullend onderzoek mogelijk en wenselijk is.''

Ook in Nederland waren zorgen ontstaan over zelfdoding onder militairen die op missie zijn geweest. De stichting Dutch Military Veterans (DMV) en psycholoog René Diekstra riepen bijvoorbeeld op zelfdodingen onder veteranen in Nederland te registreren. Volgens hen kan een traumatische ervaring tijdens een missie na tientallen jaren nog leiden tot ontreddering en zelfmoordgedachten. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top