Finance

CPB en SCP vrezen verschraling en afwentelgedrag

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarschuwen voor financiële prikkels voor gemeenten bij de uitvoering van de Wmo 2015. Die kunne leiden tot verschraling van de zorg, afwentelgedrag en het verhogen van de eigen bijdrage bij burgers.

CPB en SCP zijn in een gezamenlijk onderzoek naar de langdurige zorg, in opdracht van VWS, kritisch op de gemeentelijke beleidsvrijheid, schrijft Binnenlands Bestuur op 22 oktober.

Prikkel

De gemeenten moeten tekorten op de Wmo-budgetten zelf aanvullen. Tegelijkertijd mogen ze de overschotten vrij besteden. Dat prikkelt de gemeenten om zuinig aan te doen, stellen CPB en SCP, en die mogelijkheid hebben ze. Binnen de Wmo 2015 hebben gemeenten veel ruimte om de zorg zelf in te richten. Dat kan via indicatiestelling, het heffen van eigen bijdragen en de zorginkoop. Hoe de effecten precies gaan uitpakken is de planbureaus nog onduidelijk. Daarvoor moeten de hervormingen in de Wmo en de bijbehorende keuzes eerst zijn uitgekristalliseerd.

Zorgverzekeraars

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben ook een financieel belang bij afwenteling van de zorg naar een ander domein. Zo zullen gemeenten aandringen op het verschuiven van Wmo-zorg naar de Wlz. Hetzelfde geldt voor zorgverzekeraars: die sturen op zuinigheid in de zorg door middel van budgetplafonds. Dat prikkelt zorgaanbieders om cliënten een Wlz-indicatie aan te vragen. Hoe de effecten van afwentelgedrag zullen zijn, is eveneens nog te vroeg om te voorspellen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top