Finance

Ggz-platform wil af van eigen risico bij bemoeizorg

Het Landelijk Platform GGz wil af van het eigen risico bij gedwongen zorg of bemoeizorg. Het LPGGz krijgt steeds meer meldingen van mensen die ggz mijden vanwege eigen risico of eigen bijdragen. Daarom moet er meer onderzoek komen naar de relatie tussen eigen risico en zorgmijding voor de ggz-doelgroep.

Bemoeizorg is er primair op gericht om het vertrouwen van de persoon in kwestie te winnen en hem of haar te verleiden hulp te accepteren, vindt het LPGGz. Het werkt niet als bij deze zorg meteen een rekening wordt geleverd. In sommige gevallen is het betalen van een eigen risico echt absurd. Het platform krijgt meldingen van mensen die ongevraagd door een psychiater zijn onderzocht, die alleen geconstateerd heeft dat er geen sprake is van een crisissituatie. Zij krijgen geen enkele vorm van hulp, maar wel een rekening voor het eigen risico.

Rapport

Het platform reageert hiermee op het recente rapport ‘Inzicht in zorgmijden’ van onderzoeksbureau Nivel. Volgens de onderzoekers blijft het aantal mensen dat om financiële redenen afziet van een bezoek aan de huisarts door de jaren met 3 procent min of meer gelijk. Minister Schippers heeft daarom laten weten geen reden te zien om de hoogte van het eigen risico aan te passen of om meer zorgvormen dan nu uit te sluiten van het eigen risico.

Ontbreken

Het LPGGz heeft ernstige twijfels over de zeggingskracht van het Nivel-rapport als het om de ggz-doelgroep gaat. De onderzoekers geven zelf aan dat “bepaalde kwetsbare groepen” ontbreken in hun onderzoek. Het is bekend dat juist de ggz-doelgroep slecht vertegenwoordigd is in het consumentenpanel van Nivel dat voor het onderzoek benaderd is. Het is ook opvallend dat in het onderzoek met geen woord wordt gerept over de specifieke eigen bijdrage ggz die in 2012 gegolden heeft.

Ggz-cliënten vormen bij uitstek een risicogroep vormen als het gaat om het mijden van noodzakelijke zorg vanwege eigen kosten. Met name mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben doorgaans een zeer laag inkomen. Bovendien kan gebrek aan ziekte-inzicht een kenmerk van de aandoening zijn. Ten slotte heeft een deel van de doelgroep sowieso moeite met financieel beheer en het verwerken van informatie over zorgkosten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top