Finance

Effectiviteit van zes ziekenhuisbehandelingen onderzocht

Zes wetenschappelijke verenigingen gaan in 2016 van start met een evaluatie van medisch specialistische zorg. Het gaat om een zestal onderzoeken naar de effectiviteit en doelmatigheid van een specifieke medisch-specialistische behandeling. De onderzoeken vinden plaats binnen het SEENEZ-project (Stimuleer Effectieve En Elimineer Niet Effectieve Zorg).

De volgende medische problemen worden in 2016 onderzocht: onverklaarde verminderde vruchtbaarheid, chronische middenoorontsteking, polsbreuk bij oudere patiënten, carpaal tunnelsyndroom, anesthesiologie na de operatie en adolescenten met groeihormoondeficiëntie. Het doel van de studies om inzicht te krijgen in de beste behandeling voor de individuele patiënt.

SEENEZ

Het SEENEZ-project is een initiatief van de stuurgroep Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten met gynaecoloog Sjaak Wijma als voorzitter. Zes wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten hebben een prioriteitenlijst opgesteld met wensen voor zorgevaluaties om kwaliteit en kosten van verschillende behandelingen te toetsen. Het gaat om gynaecologen, KNO-artsen, neurologen, anesthesiologen, orthopeden en kinderartsen.

Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten ondersteunt de wetenschappelijke verenigingen hierbij. De resultaten van de onderzoeken moeten snel een plek krijgen in richtlijnen en het handelen van medisch specialisten.

Zorgevaluaties

Vanuit het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek is 1.5 miljoen euro beschikbaar voor zorgevaluaties. Dit is onderzoek naar de effectiviteit van bestaande breed ingeburgerde interventies.

Het ministerie van VWS heeft het geld vrijgemaakt voor de ondersteuning van de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda van de medisch specialistische zorg, maar heeft aan het beschikbaar stellen van 1.5 miljoen euro als voorwaarde gesteld dat nog eens 1.5 miljoen via cofinanciering door het veld gerealiseerd moet worden. Medisch specialisten investeerden zelf al 1 miljoen euro in medische zorgevaluaties. Zorgverzekeraars stellen nu op hun beurt 1,5 miljoen euro beschikbaar.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top