Finance

Ruim helft topbestuurders nog boven WNT-norm

Ruim helft topbestuurders nog boven WNT-norm

Van de circa 250 bestuurders van de honderd grootste zorgaanbieders verdiende in 2014 bijna 60 procent meer dan de maximale WNT-norm van 229 duizend euro. Wel vorderden vijf instellingen “onverschuldigde betalingen” terug ter waarde van in totaal 250 duizend euro. Dit blijkt uit een inventarisatie van de jaarverslagen in het decembernummer van Skipr-magazine.

De bestuurders die boven het WNT-maximum zitten doen vrijwel zonder uitzondering een beroep op het overgangsrecht. In antwoord op de vraag of het wenselijk is dat meer dan helft van de topbestuurders drie jaar na invoering van de WNT boven de norm zit, laat het ministerie van VWS weten dat “het overgangsrecht een redelijke termijn biedt voor gedwongen verlaging van een eerder afgesproken bezoldiging. Het is van belang om bij een wetswijziging bestaande contracten te respecteren.”

Loonsverhoging

Wat de jaarverslagen ook laten zien is dat de overgangsregeling loonsverhoging niet in de weg hoeft te staan. De overgangsregeling voorziet erin dat bestuurders in drie stappen terug gaan naar het WNT-maximum. Toch zijn er blijkens de inventarisatie van Skipr ettelijke bestuurders die meer zijn gaan verdienen dan op grond van een indexering verwacht mag worden. “Dit is mogelijk wanneer die loonsverhoging is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst vóór inwerkingtreding van de WNT”, aldus VWS. “In dat geval valt het onder het overgangsrecht, conform de WNT.”

Ondanks het vooralsnog beperkte effect van de WNT heeft de inkomensmaximering wel grote impact gehad in enkele individuele gevallen. Van de honderd grootste zorgaanbieders vorderden er vijf loonbetalingen boven het WNT-maximum terug ter grootte van in totaal rond de 250 duizend euro.   

Terugvordering

In twee gevallen ging om een “onverschuldigde betaling” aan een interim-bestuurder. De betrokken raden van toezicht wijten de gang van zaken aan de trage reactie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat pas medio 2014 met een toelichting op de positie van interimmers binnen de WNT kwam. Met deze nieuwe uitleg in de hand vorderde zorgaanbieder Careyn 170 duizend euro terug bij interim-bureau BoerCroon. Het Sint Franciscus Gasthuis eiste 57 mille terug van BoerCroon. Door het faillissement van BoerCroon liggen beide claims bij de curator.

Wel succesvol was een claim van zorgaanbieder Espria op bestuursvoorzitter Marco Meerdink, die vorig jaar bijna 37 duizend euro aan teveel betaald loon moest terug storten. Bij bestuursvoorzitter Eric Janson van Treant Zorggroep ging het om drieduizend euro. Ook oudgediende Gerlach Cerfontaine moest een niet nader genoemd bedrag terugstorten in verband met zijn tijdelijke bestuursvoorzitterschap van de Antonius Zorggroep in Sneek.

Grondslag

Wat in de jaarverslagen ook opvalt is de omgang met de indeling in bezoldigingsklassen. De WNT kent een uitgebreid schema waarin zaken als complexiteit van de organisatie en transitieketen alsook maatschappelijke impact worden gekoppeld aan de bestuurszwaarte en daarmee bezoldigingsklasse. De jaarverslagen maken niet duidelijk waarom organisaties in dezelfde branche met vergelijkbare omzetten toch tot een andere bezoldigingsgrondslag leiden.

De vaststelling van de bezoldigingsklasse is een taak van de raad van toezicht. Deze vaststelling moet schriftelijke onderbouwd worden, zo laat VWS weten: “Dit document kan worden opgevraagd door de toezichthouder, het CIBG.”

De WNT kent ook uitzonderingsclausules. Naar eigen zeggen heeft VWS sinds de start van de WNT dertien uitzonderingsverzoeken gekregen. VWS merkt daarbij dat deze  clausule niet betekent dat aanvragers buiten de WNT komen te vallen. Het betreft verzoeken om een hogere bezoldiging dan normaliter volgens de wet is toegestaan. Dit kan een hogere bezoldigingsklasse zijn onder de WNT-norm (5 verzoeken tot nu toe), of een bezoldiging boven de WNT-norm (8 verzoeken tot nu toe).

Lees het achtergrondartikel 'Sturen in soberheid' over de gevolgen van de WNT in Skipr magazine 12, december 2015.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

R. M. Dalmijn

11 november 2015

Tikkeltje vooringenomen kop.
Ben meer benieuwd naar de honorering van de Bestuurders welke onder het WNT regime zijn benoemd.
We gaan de effecten van de wnt hype sneller voelen dan ons lief is. Echte goede bevlogen zorgbestuurders gaan in deze zeer onzekere tijd met op zijn minst 4 toezichthouders en talloze financiers geen 7 x 24 h verantwoordelijkheid dragen en effectief 60 h per week verbranden voor ongeveer €100.000.
Tuurlijk kan het om niet ; maar zoveel nazaten van oud geld zijn er nu ook weer niet.

Olaf Wijman

12 november 2015

@ Dalmijn > Hoe zo dan 'echte goede BEVLOGEN zorgbestuurders'? > 178000 euro is een absoluut heel mooi salaris voor mensen die 'veel' kunnen en doen. Meer willen verdienen? Probeer het dan eens in het bedrijfsleven of in het buitenland maar hier niet meer 'zeuren'.

R. M. Dalmijn

12 november 2015

Graag een reactie op de heer Wijman zijn bijdrage.
Mij niet bewust van "Zeuren" sprak ik over €100.000 en niet over bedragen groter dan €178.000. Het overgrote deel van bestuurders in zorg bevindt zich , voor wat betreft de honorering, rond het eerst genoemde bruto! salarisniveau.
De suggestie van de heer Wijman om het heil bij private organisaties en of het buitenland te zoeken maakt de publieke zorg, in het verlengde van mijn betoog, in zijn aansturing nog kwetsbaarder. Wet en regelgeving naast driftige buikgevoelens maken het aantrekken van competente "publiek" gehonoreerde bestuurders in de zorg Markt! toenemend ingewikkeld. En dan hebben nog niet gesproken over het , bestaande, onderliggende salarisgebouw.

Top