HRM

Gehandicaptenzorg pakt nul-urencontract aan in nieuwe cao

Werknemers en werkgevers in de gehandicaptenzorg hebben een onderhandelaars-resultaat bereikt over een nieuwe cao voor de 160.000 medewerkers in de sector. Werkgevers beloven dat nul-urencontracten “maximaal worden teruggedrongen en alleen ingezet bij onvoorzienbare situaties”.

Om aan de behoefte aan flexibiliteit tegemoet te komen krijgen de werkgevers op de grond van de beoogde cao wel meer ruimte om arbeidsvoorwaarden op organisatieniveau te regelen, onder andere als het gaat over arbeidstijden en roosteren.

Qua salariëring voorziet de nieuwe cao aan in een loonsverhoging van 1,4 procent.  Bovendien krijgen medewerkers in de gehandicaptenzorg een eenmalige uitkering in januari van 0,6 procent.

Vanaf 1 januari wordt de transitievergoeding toegepast op basis van de wet en bijbehorende besluiten, waarbij aanvullende bepalingen in de CAO worden opgenomen ter compensatie van het afschaffen van de wachtgeldregeling. Ook wordt de regeling voor onregelmatigheidstoeslag (ORT) per 1 januari zo gewijzigd dat ORT tijdens vakantie wordt doorbetaald.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is tevreden over de uitkomst. VGN-onderhandelaar Heleen Griffioen:  “De oplossingen die we in deze CAO hebben gevonden voor meerdere complexe dossiers, geven werkgevers en werknemers duidelijkheid in een tijd dat er veel verandert. Het onderhandelaarsresultaat sluit aan bij de gezamenlijke visie op de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg. Voor cliënten in de gehandicaptenzorg is het van groot belang dat zij op continuïteit kunnen rekenen, ook als de buitenwereld verandert. Dit vraagt om organisaties die zich goed kunnen aanpassen en daarmee om werknemers die duurzaam inzetbaar zijn. Met oog voor hun ontwikkeling en een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid.”

De VGN, die mede namens MEE Nederland de onderhandelingen voert, legt dit onderhandelaarsresultaat, afgesloten met FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ op 19 november aan haar leden voor.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top