ACTUEEL

Verpleeghuis Akropolis onder verscherpt toezicht IGZ

Verpleeghuis Akropolis in Rotterdam staat sinds 23 oktober onder verscherpt toezicht van Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het verpleeghuis van Stichting Humanitas blijft onder toezicht voor een periode van zes maanden. Akropolis biedt complexe zorg voor kwetsbare oudere patiƫnten. In het verpleeghuis verblijven ongeveer 300 mensen.

Stichting Humanitas licht zelf toe dat de directe aanleiding voor de ondertoezichtstelling een incident is met een douchekraan, waarvan de temperatuurbegrenzer defect was en die bij een bewoner brandwonden veroorzaakte. Dit vond plaats in april 2015.

"Bij een hertoetsing in oktober kon de Inspectie wederom door de begrenzer van enkele thermostaatkranen draaien. Inmiddels voert een nieuwe directeur de in het verbeterplan opgenomen maatregelen voortvarend uit. Ook zijn alle douchekranen vervangen door de nieuwste exemplaren die geen warmwater met een temperatuur hoger dan 38? kunnen doorlaten", aldus Humanitas.

De stichting heeft de vertegenwoordigers en familieleden van de bewoners op de hoogte gebracht van de aanleiding tot het verscherpt toezicht. Het bestuur en de directeur hebben daarbij een presentatie gehouden van reeds ingezette acties die op zeer korte termijn tot de gewenste verbeteringen zullen leiden. De onder toezichtstelling heeft alleen betrekking op het verpleeghuis Akropolis, niet op thuiszorg en zorg in andere huizen, aldus Stichting Humanitas. 

Aandacht

De afgelopen jaren heeft de inspectie Akropolis meerdere keren bezocht. In eerste instantie naar aanleiding van een calamiteit in 2013. De IGZ constateerde toen dat Akropolis vooral meer aandacht moest hebben  voor de cliëntdossiers, scholing en deskundigheid van medewerkers, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking. De mondzorg moest nog praktisch op alle onderdelen vorm en inhoud krijgen.

De IGZ erkende wel dat Akropolis onrustige tijden achter de rug had gehad, omdat er van leiderschap wad veranderd. Het verpleeghuis kreeg daarom tijd om aan verbetering te werken. In de loop van 2014 had de inspectie wel vertrouwen in het bestuur, "omdat een stijgende lijn zichtbaar was. De inspectie had de verwachting dat de ingezette koers door zou zetten."

Cultuurprobleem

Bij de bezoeken in 2015 heeft de  inspectie echter geconstateert dat het Akropolis "niet lukt om noodzakelijke verbeteringen effectief te implementeren en structureel te borgen. Volgens de resultaatsverslagen zijn verbeteringen gerealiseerd. Dit komt echter niet overeen met de bevindingen van de inspectie. Het voorgaande wijst op een tekortschietende PDCA-cyclus en gebrekkige aansturing. Daarnaast is er sprake van een cultuurprobleem omdat er onvoldoende controle is op het naleven van afspraken. Verder is er onvoldoende aandacht voor het creëren van een veilige woon-en leefomgeving."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top