ACTUEEL

Inspectie heft verscherpt toezicht voor EMC Bosch en Duin op

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht bij EMC Bosch en Duin in Bosch en Duin opgeheven. De instelling levert namelijk geen zorg meer.

Op 21 april 2015 stelde de inspectie EMC Bosch en Duin onder verscherpt toezicht. Tijdens de periode van het verscherpt toezicht heeft de bestuurder maandelijks voortgangsrapportages opgesteld. De Inspectie heeft meerdere onaangekondigde bezoeken gebracht. Tijdens het onaangekondigde bezoek van 14 oktober 2015 bleek dat er geen operatieve ingrepen meer werden uitgevoerd en werd de inspectie gemeld dat op 13 oktober 2015 officieel het faillissement was uitgesproken.

"Nu in en door EMC Bosch en Duin geen zorg meer wordt geleverd houdt het verscherpt toezicht feitelijk op en kan het worden opgeheven", laat de IGZ weten. Als er nieuwe zorgactiviteiten gaan plaatsvinden, zal de Inspectie deze opnieuw toetsen om te bezien of voldaan wordt aan de geldende kwaliteitseisen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top