Finance

Catharina en VGZ maken afspraken over dure geneesmiddelen

Het Catharina Ziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ hebben deze week een contract voor drie jaar ondertekend. Onderdeel van de afspraken is dat VGZ nieuwe kankermedicijnen, onder voorwaarden, altijd zal vergoeden.

Vanwege de bovenregionale functie van het Catharina Ziekenhuis op het terrein van complexe kankerbehandelingen is afgesproken dat nieuwe kankermedicijnen – op voorwaarde van doelmatig en gepast gebruik – altijd vergoed worden. Behandelaars en patiënten zijn daarmee verzekerd van de benodigde zorg en bijbehorende medicijnen. Geranne Engwirda van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis: "Landelijk zijn er veel discussies over deze 'dure geneesmiddelen'. In het belang van onze patiënten kiest VGZ ervoor om garant te staan voor de bekostiging van deze middelen. Dat geeft vertrouwen bij patiënten. En de medisch specialisten in het ziekenhuis kunnen altijd de beste zorg voor deze kwetsbare patiëntengroep bieden."

De organisaties zijn ervan overtuigd dat door de langdurige samenwerking de zorg kwalitatief beter en doelmatiger wordt. Thema’s in deze samenwerking zijn onder meer concentratie van zorg, doelmatigheid en het inzetten en uitrollen van best practices. Doelmatige zorg betekent verantwoord medische zorg. Daarbij is het streven onder meer om hersteloperaties te voorkomen en kwaliteit van leven verder te bevorderen. Samen willen VGZ en Catharina Ziekenhuis bijvoorbeeld overbehandeling tegengaan. Een voorbeeld van een best practice is de behandeling van etalagebenen in het Catharina Ziekenhuis. Het ziekenhuis biedt patiënten met etalagebenen eerst een traject aan bij gespecialiseerde fysiotherapeuten, in plaats van meteen een operatie aan te bieden.

Kwaliteit

Ab Klink, lid van de raad van bestuur van VGZ: “Wij kiezen er als grootste verzekeraar in de regio bewust voor om meerjarige afspraken te maken met het Catharina Ziekenhuis als stadsziekenhuis, maar vooral ook als bovenregionaal gespecialiseerd ziekenhuis op het terrein van kankerbehandelingen en hart- en vaataandoeningen.” Geranne Engwirda van het Catharina Ziekenhuis: "Een contract voor drie jaar geeft ruimte om met elkaar te werken aan kwaliteit van de geboden zorg, in plaats van ieder jaar opnieuw te onderhandelen over de financiële kaders."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top