ACTUEEL

Hoogleraar Carlo Leget lid Gezondheidsraad

Carlo Leget is recent geïnstalleerd als lid van de vaste commissie Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad. Hij is hoogleraar Zorgethiek en bijzonder hoogleraar Palliatieve zorg aan de Universiteit voor Humanistiek.

Leget promoveerde in 1997 aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht, en werkte daarna als universitair docent medische ethiek aan het toenmalige Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen. Op 1 januari 2009 werd hij aangesteld als universitair hoofddocent Zorgethiek aan Tilburg University, en sinds vorig jaar is hij daarnaast ook verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. In 2011 kwamen de twee universiteiten overeen om de leerstoelgroep Zorgethiek van Tilburg stapsgewijs te verplaatsen naar Utrecht.

Leget wordt tevens lid van de CEG Commissie. Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, dat signaleert en informeert over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ethiek, gezondheid en beleid. De Gezondheidsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de ministers en staatssecretarissen en de Eerste en Tweede Kamer over vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheidszorgonderzoek.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top