ACTUEEL

Haga en Roche werken samen voor oudere kankerpatiënt

Het HagaZiekenhuis en farmaceut Roche gaan samenwerken om wetenschappelijk onderbouwd inzicht te krijgen in wat de beste behandeling is voor de oudere patiënt met kanker. Bestaande behandelrichtlijnen zijn over het algemeen niet op ouderen toepasbaar vanwege bijkomende chronische aandoeningen en het gebruik van vaak meerdere medicijnsoorten.

Om kanker zo adequaat mogelijk te behandelen wordt wereldwijd veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Zo worden meerdere kankersoorten steeds beter behandelbaar. Maar voor oudere patiënten met kanker gaat dit niet op, volgens het HagaZiekenhuis. "Behandeling van de oudere kankerpatiënt wijkt vaak af van de standaardbehandeling die bij jongere kankerpatiënten wel mogelijk is", stelt internist-oncoloog Johanneke Portielje van het HagaZiekenhuis. "De oncologische zorg is nog onvoldoende afgestemd op de behandeling van oudere patiënten en wordt gehinderd door gebrek aan wetenschappelijke bewijsvoering."

In de toekomst wordt er een groei verwacht van het aantal oudere patiënten met kanker en zal de zorgvraag verder oplopen. HagaZiekenhuis en Roche hebben daarom afgesproken gezamenlijk te zoeken naar oplossingen die de zorg aan de oudere kankerpatiënt structureel kunnen verbeteren. "Door de complexe zorg goed in kaart te brengen via wetenschappelijk onderzoek en de uitkomsten te meten, wordt sneller duidelijk hoe geneesmiddelen bij oudere patiënten werken in de dagelijkse praktijk en zal de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren", aldus Monique op ten Berg, medical director van Roche Nederland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top