HRM

Gelderse zorgaanbieders gaan personeel uitwisselen

Twaalf Gelderse werkgevers in zorg en welzijn gaan onderling werk verdelen en personeel uitwisselen. Ook worden ze samen verantwoordelijk voor de scholing van medewerkers. Het consortium gaat 'Gelderse Werkgeverij' heten, zo meldt Binnenlands Bestuur.

Gemeenten zijn opdrachtgever van de consortiumpartners. Aangesloten werkgevers stellen werk dat zij zelf niet kunnen invullen als eerste beschikbaar aan elkaar. Hun medewerkers kunnen zich via een online databank melden.

Het samenwerkingsverband is geen nieuwe overkoepelende zorginstelling, maar een netwerk. Regionale samenwerking, goed werkgever- en werknemerschap en zelfregie staan centraal. Het model stelt werkzekerheid boven baanzekerheid. De verschillende activiteiten vanuit het zogenoemde 'Gelders Arbeidsmarkt Model' (GAM) beschreven, waaronder de Gelderse Werkgeverij, worden beschreven in de bundel Waarden die Werken.

Decentralisatie

De Gelderse Werkgeverij is opgericht tegen de achtergrond van de decentralisaties, die grote veranderingen teweeg heeft gebracht op de arbeidsmarkt, en als reactie op de Wet Werk en Zekerheid, die werkgevers ervan weerhoudt om medewerkers in (vaste) dienst te nemen en tot vaak ongewenste vormen van flexibilisering leidt.  

Het GAM moet verspilling van menselijk kapitaal voorkomen en maakt dat baanloze medewerkers in zorg en welzijn weer aan de slag kunnen in hun eigen sector. Voor scholing wordt samengewerkt met het beroepsonderwijs. Ook kunnen aangesloten werkgevers  gebruik maken van elkaars interne scholingsaanbod.

Medewerkers die bij andere werkgevers gaan werken, blijven in principe in dienst van hun huidige werkgever en behouden gedurende die tijd eigen arbeidsvoorwaarden, aldus Binnenlands Bestuur.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top