Finance

Kwaliteit hoorzorg gelijk gebleven na verandering beleid

De betaalbaarheid van hoortoestellen is verbeterd en de kwaliteit van hoorzorg is op de meeste punten gelijk gebleven en op een paar punten licht verbeterd. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en Ecorys.

Begin 2013 is de verstrekking van hoortoestellen in twee opzichten veranderd: samen met een nieuw vergoedingssysteem is de zogeheten functiegerichte aanspraak ingevoerd. 

In het nieuwe vergoedingssysteem betaalt de cliënt 25 procent van het toestel zelf. Eerst was er een wettelijke maximum vergoeding per toestel en betaalde de klant de kosten boven dit maximum. Hierdoor hebben zorgverzekeraars een groter belang om goede hoorzorg tegen een lagere prijs in te kopen, wat de marktwerking vergroot, aldus het NIVEL

Met de invoering van functiegerichte aanspraak worden alleen die hoortoestellen vanuit de basisverzekering vergoed die passen bij het hoorprobleem. De verwachting was dat de doelmatigheid van de hoorzorg zou verbeteren, doordat klanten een hoortoestel krijgen dat past bij de ernst van hun gehoorprobleem en ze zelf gemiddeld minder hoeven bij te betalen.  

Hoortoesteldragers tevreden

Mensen met een hoortoestel zijn positief over de dienstverlening door de audicien en over het hoortoestel dat ze hebben. Hun ervaringen met de hoorzorg zijn na de wijzigingen in het beleid op de meeste punten gelijk gebleven en op een paar punten licht verbeterd.

De kosten zijn nu inderdaad in de meeste gevallen lager, stelt het NIVEL vast. Dit geldt zowel voor de kosten voor de zorgverzekeraar als voor de kosten van de hoortoesteldrager. Die laatste heeft ook minder problemen met het betalen van de eigen bijdrage. “Het onderzoek laat zien dat de veranderingen hebben geleid tot beter betaalbare hoorzorg zonder dat aan kwaliteit is ingeboet”, zegt NIVEL-onderzoeker Michelle Hendriks. 

Keuzevrijheid

De keuzevrijheid tussen hoortoestellen is door het nieuwe beleid wel beperkt. Twee derde van de mensen gaf aan uit één of twee hoortoestellen te kunnen kiezen en een kwart vond dat ze niet genoeg keuze hadden. Eén op de vijf mensen had graag meer hoortoestellen willen uitproberen. 

Ook de informatievoorziening van audiciens kan beter. Zo geven veel mensen aan dat ze überhaut pniet zijn geïnformeerd over het recht om twee hoortoestellen uit te proberen, de mogelijkheid om een hoortoestel op eigen kosten aan te schaffen en de mogelijkheid om een extra zorgvraag in te dienen bij de zorgverzekeraar als het niet lukt om het juiste apparaat te vinden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top