Finance

Helft zorginstellingen zet in op zelfsturende teams

Helft zorginstellingen zet in op zelfsturende teams

Om de grote veranderingen het hoofd te bieden, zet de helft van de zorginstellingen in de langdurige zorg in op zelfsturende teams. De organisaties combineren dit met een meer zakelijkere benadering en grotere flexibele schil van het personeelsbestand.

Dit blijkt uit de Financiële Zorgthermometer over het vierde kwartaal, waarin onderzoeks- en adviesbureau Finance Ideas en HEAD, de vereniging van financiële specialisten in de zorg, inventariseren wat financials in de zorgsector voor de komende twaalf maanden verwachten.
Zorginstellingen in de langdurige zorg hebben de afgelopen jaren te maken gehad met het scheiden van wonen en zorg en decentralisatie naar gemeenten. Deze transities in combinatie met bezuinigingen noodzaakt zorginstellingen er toe om de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe realiteit. 

Ouderenzorg

Van de negenhonderd leden van de HEAD hebben er 145 aan het meest recente onderzoek meegewerkt. Ongeveer 40 procent van de instellingen in de ouderenzorg geeft aan dat de landelijke gevolgen van de transitie negatiever zijn dan zij bij de introductie hadden verwacht. Slechts 8 procent ervaart de veranderingen positiever dan verwacht.

Instellingen actief in de gehandicaptenzorg (ghz) zijn minder negatief. Het merendeel van de instellingen zien de snelheid en de impact van de veranderingen als een groot financieel risico, gevolgd door de zorgcontractering bij de gemeenten en zorgkantoren.

Zelfsturende teams

Om de financiële risico's op te vangen, zetten zorginstellingen voor de interne bedrijfsvoering met name in op zelfsturende teams, zo stellen de onderzoekers vast. Dit geldt voor ongeveer 47 procent  van de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (vvt) en 41 procent van de ghz-instellingen. Meer verantwoordelijkheid bij de teams moet leiden tot minder overhead, meer klantgerichtheid en uiteindelijk lagere kosten, aldus de respondenten.

"De medewerkers krijgen nu de kans om meer te handelen naar eigen inzicht en ruimte. Zij zien als professionals wat de cliënt nodig heeft en kunnen daar het beste op inspelen. Juist nu is de verbinding met de medewerkers essentieel om onze resultaten en doelen te kunnen behalen", zegt Ellen Kalkhoven, voorzitter van de HEAD.

Extramuraal

Van de respondenten in de gehandicaptensector geeft 70 procent aan dat extramurale zorg meer aandacht heeft gekregen dan voorheen. Bij instellingen actief in de ouderenzorg betreft dit circa 40 procent, maar zij geven ook te kennen meer focus te leggen op ondersteuning in de wijk.

"De filosofie van zelfsturende teams is positief. Aan bestuurders de uitdaging om de huidige cultuur te doorbreken en bij de implementatie onderscheid te maken tussen verschillende achtergronden", aldus Pim Diepstraten, directeur zorg van Finance Ideas.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Olaf Wijman

23 december 2015

Veel zorgverleners kunnen en/of willen deze verantwoordelijkheid niet.

Olaf Wijman

23 december 2015

In veel gevallen dus geen verstandige keuze.

Aad de Booij

23 december 2015

Uit eigen professionele en persoonlijke ervaringen in o.a. kinderopvang en intramurale ouderenzorg blijkt dat klanten respectievelijk familie behoefte hebben aan een vaste contactpersoon en een aanspreekbare verantwoordelijke als er vragen of kritiek zijn Het concept van een ruime flexibele schil, gecombineerd met een zelfsturend team in plaats van een aanspreekbare leidinggevende staan haaks op die behoefte. Zodra er problemen zijn blijkt dat het op relatieniveau mis gaat omdat er geen vertrouwde relatie is. Geef professionals voldoende ruimte(is tijd) om op relatieniveau te kunnen investeren. Dat verdient zich terug in betere dienstverlening en ook in betere bedrijfsresultaten.

Olaf Wijman

23 december 2015

Eens met Aad. Een duidelijke structuur zou al heel veel helpen. Veel, zeker minder hoog/niet opgeleide mensen willen ook gewoon weten wat ze moeten doen en vaak is ook controle nodig.

Aad de Booij

23 december 2015

Eigenlijk merkwaardig dat de ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit kennelijk bepaald (beperkt)wordt door het hebben van een leidinggevende. Goede leidinggevenden faciliteren en ondersteunen professionals op de werkvloer om hun werk goed te doen. Zie in veel organisaties dat leiding geven vooral bestaat uit het "afvinken" in het kader van het KMS - systeem. Illustratief citaat van een verpleegkundige chirurgie tegen een patiënte: " Sorry dat ik u opnieuw de vragen moet stellen die bij de operatie van twee weken geleden ook gesteld zijn. Maar als ik dit niet doe heeft dat negatieve gevolgen voor mijn beoordeling"

Willem-Jan Vos

24 december 2015

Naar aanleiding van de opkomst van zelfsturing in de zorg heb ik me hierin verdiept door onder andere een blog te schrijven over de dimensies die hierover bij Buurtzorg een rol hebben gespeeld. Geïnteresseerd? Kijk op https://visueelhr.wordpress.com/2015/08/04/visie-op-buurtzorg-infographic/

Arnout Orelio

24 december 2015

@willemjanvos: dat is een mooie genuanceerde bijdrage. De conclusie moet zijn dat er een heel systeem nodig is en dat we ons niet moeten 'ophangen' een van de elementen/ tools, zoals zelfsturende teams. Dit is slechts een organisatievorm. Organisatievormen kunnen geen cliënten helpen. Dus hoe zelfsturende teams worden ingebed en welke andere onderdelen er nog meer zijn, die het systeem vormen, bepalen wat de resultaten zullen zijn. Deze zelfde valkuil zie ik ingestapt worden bij andere organisatieveranderingen, door de invoering van 'nieuwe' concepten. Bijvoorbeeld 'lean' of 'six sigma' of ......

Het lijkt allemaal vooral kopieergedrag. Maar welk probleem zijn we aan het oplossen? Dat zou de eerste vraag moeten zijn voordat we alles 'beter' gaan maken.

Ben Uffink

27 december 2015

ik heb een "carrière" van 7 jaar, als patient met een dwarslaesie, in de thuiszorg. Daarvoor was ik 40 jaar werkzaam in de zorg zowel als verpleegkundige , manager en later als bestuurder.
Ik heb in die 7j aar als client alleen maar goede ervaringen met zelfsturende teams en hun consensus overlegmodel. De behoefr aan aanspreekpartner wordt perfect ingevuld door de 'eerst verantwoordelijke verpleegkundige'. Terugkijkend op mijn loopbaan in de zorg, verwijt ik mezelf dat ik niet eerder meer vertrouwen heb gehad in de professionaliteit van mijn collega's en veel te lang heb vastgehouden aan mijn eigen hiërarchische denken. Ik was ook jarenlang er van overtuigd dat het niet mogelijk was zorg te organiseren zonder managementlagen, stafbureaus, takenscheiding en gespecialiseerde super-professionals. Niets is minder waar, vertrouwen in medewerkers, verantwoordelijkheden delegeren, het kan. Mijn Buurtzorgorganisatie bewijst elke dag met 30.000 cliënten en haast 10.000 medewerkers dat dit mogelijk is. Jaren achtereen een patiëntentevredenheid score van 9,2! Medewerkers kiezen 4 of 5 keer, ik ben de tel kwijt, Buurtzorg tot Beste Werkgever van Nederland.
Olaf voor het (midden) management zijn het lastige keuzes voor cliënten niet!

Top