Vastgoed

Amstelring ziet toekomst in gemengd vastgoed

Amstelring ziet toekomst in gemengd vastgoed

Zorgaanbieder Amstelring concentreert zich in toenemende mate op zorg- en welzijnstaken en stoot als gevolg daarvan vastgoed af. De zorgaanbieder verkoopt panden en huurt daar vervolgens ruimte om zorgdiensten te leveren aan de nieuwe bewoners.

De afgelopen week vond de officiële opening plaats van woon- en zorggebouw de Makroon in Amsterdam. Het pand in de Jordaan telt 134 levensloopbestendige appartementen in de vrije sectorhuur en veertig plaatsen voor mensen die een zware zorgindicatie hebben vanwege bijvoorbeeld dementie. Die laatste groep woont in kleinschalige woongroepen op de eerste verdieping.

Amstelring is er in eerste instantie voor de hulpbehoevende bewoners, maar kan ook in actie komen voor de reguliere huurders. Die kunnen professionele verzorgenden en verpleegkundigen inschakelen als dat nodig is. Daarnaast biedt Amstelring hulp in het huishouden, een alarmservice, via de zogeheten Ledenservice aanvullende diensten zoals  een maaltijdenservice, een boodschappenservice, activiteiten om geestelijk en lichamelijk fit te blijven en consulten van een specialist ouderengeneeskunde.

Vergrijzing

De Makroon staat op de plek waar voorheen het verpleeghuis Bernardus was gevestigd. Dit was eigendom van Amstelring, dat het verkocht heeft aan Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Dit bedrijf belegt namens pensioenfondsen en verzekeraars in zorgvastgoed omdat het daar toekomst in ziet, gezien de vergrijzing en de veranderingen in de financiering van de zorg. "De vergrijzing slaat weliswaar relatief gezien het hardst toe op het platteland, maar er komen ook heel veel ouderen bij in steden. En daar zijn veel te weinig woningen voor", zegt directievoorzitter Henk Jagersma.

Hij ziet De Makroon als een solide belegging, die minstens tientallen jaren rendement kan opleveren voor de deelnemende pensioenfondsen. Alles wat overblijft van de huren na aftrek van de kosten, gaat naar de fondsen. Jagersma noemt het mooi dat het doel van pensioenfondsen, namelijk sparen voor pensioenen, kan worden gecombineerd met passende huisvesting voor gepensioneerden.

Amstelring op haar beurt wil juist af van het vastgoed. "We zien het als onze maatschappelijke taak om zorg te verlenen aan ouderen, niet om vastgoed te beheren", vertelt Inge Borghuis, lid van de raad van bestuur van Amstelring. Om die reden verkoopt de zorgaanbieder steeds meer gebouwen. In het oosten van Amsterdam is net nog een woon- en zorgcomplex in gebruik genomen: in winkelcentrum Oostpoort. Daar is plek voor zestig ouderen met een zorgindicatie, waaronder twaalf mensen met de ziekte Huntington. Daarnaast komen er 74 huurwoningen voor 55-plussers.

Ook St Jacob, naast Artis, is van de hand gedaan. Dit verpleeghuis wordt het komende jaar deels gesloopt, het monumentale deel van het pand blijft intact, om plaats te maken voor een woon- en zorggebouw. Dit gebouw komt eveneens in portefeuille bij Syntrus Achmea. Borghuis verwacht dat ook daar veertig verpleeghuisplekken komen in kleinschalige woongroepen.

Incognito zorg

Sommige bewoners van de Makroon moeten wel wennen aan de combinatie van wonen en zorg, volgens Ank van der Meer, ontwikkelaar en locatiemanager van De Makroon namens Amstelring. "We zorgen ervoor dat de zorg incognito is." De bewoners zijn weliswaar 70-plussers maar zij willen niet dat de zorg te zichtbaar is in het gebouw. "Onlangs stonden een bed en een rollator op de gang. Daar heb ik me voor verontschuldigd aan de huurders."

Van der Meer zegt er wel gelijk bij dat juist omdat er 24-uurszorg is in het gebouw, de reguliere huurders er ook tot op hoge leeftijd met zorgvraag kunnen blijven  wonen in hun eigen appartementen. Daardoor zullen zij niet snel genoodzaakt zijn om te verhuizen naar een verpleeghuis. Bovendien biedt Amstelring de mogelijkheid aan bewoners om een sociaal leven te onderhouden in het complex. Sociale contacten verhogen het welzijn, aldus Van der Meer, binnen een hechte gemeenschap is men ook eerder bereid elkaar te ondersteunen.

Door sociale contacten te onderhouden, bestrijden mensen bovendien eenzaamheid. Er zijn meerdere ontmoetingsplekken in het gebouw, waaronder Club Makaron op de begane grond. De bewoners moeten het gebruik en het programma van de ruimte zelf invullen, net als bij een soos. Amstelring ondersteunt daarbij in praktische zaken.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan Willem Faessen

19 januari 2016

Mooi initatief ! En dan komt er ook nog geld beschikbaar om te investeren in zorginnovaties voor de bewoners. WinWinWin !

tjark reininga

19 januari 2016

De grote vraag is natuurlijk iedere keer weer hoe dit model - dat aan de basis lag van de teloorgaan van bijvoorbeeld Vroom&Dreesmann - de kosten van beleidsveranderingen op een redelijke en eerlijke manier spreidt. die vraag gaat zwaarder wegen, nu de regels van Volkshuisvesting financiering door corporaties aan zorgaanbieders minder mogelijkheden bieden.

Hans Couzijn

22 januari 2016

Schoenmaker, hou je bij de leest.

Adrie van Osch

24 januari 2016

Goed beleid van Amstelring: concentreren op waar ze goed in zijn. Wij doen met BrabantZorg hetzelfde. Leuk om te merken dat we op verschillende plekken in het land vanuit dezelfde overtuiging werken!

Top