Finance

CIBG neemt bezoldiging Slotervaart-top onder de loep

Het CIBG gaat onderzoeken of de bezoldiging in 2014 van de top van het Slotervaart-ziekenhuis c.q. MC Groep conform de Wet Normering Topinkomens (WNT) is geweest. Dat heeft minister Plasterk in antwoord op Kamervragen laten weten.

Kamerleden Bouwmeester en Kerstens, beiden PvdA, willen met name van de minister weten hoe hij aankijkt tegen het combineren van functies. Loek Winter en Willem de Boer vervulden in 2014 bij zowel het Slotervaart Ziekenhuis als de MC groep, met vestigingen in Lelystad en Dronten, bestuurlijke functies. Blijkens de jaarverslagen ging het hierbij om deeltijdfuncties met een factor van respectievelijk 77 procent en 75 procent. Opgeteld komt dit neer op een deeltijdpercentage van 150 procent en een geaggregeerd totaalinkomen van 281.702 euro per persoon.

Bouwmeester en Kerstens vragen zich af of dit conform de WNT is. Ook willen ze weten of de minister de mening deelt dat “het onacceptabel is dat bestuursleden meerdere WNT-functies combineren om het WNT-maximum te ontduiken”.   

Niet te bewijzen  

In zijn antwoord laat Plasterk weten dat het CIBG als verantwoordelijk toezichthouder de WNT-aspecten onderzoekt. Zonder specifiek in te gaan op de door Bouwmeester en Kerstens ingebrachte casus stelt Plasterk dat ontwijking van de WNT ongewenst is. “Sommige instellingen hanteren constructies of richten hun juridische vorm of presentatie zodanig in dat de WNT niet of maar ten dele van toepassing of effectief is”, aldus Plasterk. “Of die constructies doelbewust zijn ingericht om de WNT te ontwijken, is meestal echter niet te bewijzen.”

Dat Winter en De Boer naast bestuurder ook minderheidsaandeelhouder van het Slotervaartziekenhuis zijn is volgens Plasterk juridisch in de haak. Er zijn geen wettelijk belemmeringen om als lid van een raad van bestuur van een ziekenhuis ook tevens aandelen van het ziekenhuis te bezitten, zo laat hij weten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top