Tech

Maarten Ploeg versterkt Vital Innovators

Maarten Ploeg is op 1 februari aangetreden als associate partner bij Vital Innovators. Ploeg moet een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de missie om de impact van zorginnovatie te vergroten en zo de gezondheidszorg en de vitaliteit van burgers te verbeteren.

Vital Innovators richt zich op het ontwikkelen en verspreiden van schaakbare innovaties in de zorg. Voorbeelden hiervan zijn Vitaal Thuis (een project met als doel ouderen en chronisch zieken langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen door eenvoudige en betaalbare thuiszorgtechnologie), Gezonde zorg, gezonde regio (verbetering van processen voor het behoud van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven voor chronisch zieken) en de Coalitie Applied Gaming.

Vital Innovators heeft aan deze en andere projecten ambitieuze doelstellingen verbonden. In 2020 wil het bedrijf minimaal 50.000 zorgverleners en 1 miljoen burgers bereiken. Ploeg moet hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Ploeg heeft een groot netwerk in met name de diabeteszorg. De afgelopen jaren was hij actief als directeur Organisatie & Markt van Diabeter. Eerder was hij onder meer directeur van Diabetesvereniging Nederland en PR-directeur bij Novo Nordisk. ploeg

Ploeg gaat zijn ruime bestuurlijke ervaring in de zorg plus zijn creativiteit en verbindend vermogen inzetten voor bestaande en nieuwe coalities, waaronder de coalities van het landelijke zorginnovatienetwerk van VitaValley. “De aanpak van Vital Innovators is uiterst relevant omdat zij zich naast advies ook nadrukkelijk richt op daadwerkelijke implementatie en opschaling”, zegt Ploeg over zijn nieuwe functie. “Impact die je samen realiseert, daar gaan we voor.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top