Finance

De Friesland en Alliade snijden in bureaucratie

Om de bureaucratische druk bij beide organisaties te verminderen, hebben de Friesland Zorgverzekeraar en Zorggroep Alliade afgesproken om het aantal controles drastisch te reduceren tot één uitgebreide, effectieve controle. De twee organisaties hebben hiertoe op 9 februari een overeenkomst gesloten.

Het toezicht in de langdurige zorg ligt bij de zorgkantoren. Om zeker te zijn van een juiste besteding van zorggeld vinden zowel voor als na het uitbetalen van declaraties controles bij zorginstellingen plaats. Soms gaat het om zaken die al eerder gecontroleerd zijn, wat tijdrovend en arbeidsintensief is aan beide kanten. “We halen de doublures eruit, maar controleren net zo goed en misschien wel beter’’, licht Steven Hofenk van De Friesland Zorgverzekeraar de gedachte achter de nieuwe controlesystematiek toe. “Het betekent dat er minder bureaucratie is aan beide kanten, wat uiteindelijk de kosten kan drukken.’’

Vertrouwen

Alliade gaat samen met het zorgkantoor vooraf kijken waar de grootste risico’s zitten in de zorg voor wat betreft vergoeding en rechtmatigheid. Op die manier wordt voorkomen dat er achteraf verschil van mening ontstaat en de betaling van deze zorg ter discussie komt te staan. Beide partijen bepalen gezamenlijk het controleprogramma.“Op deze manier kun je het in een keer goed doen”, reageert bestuursvoorzitter Erik Kuik van Alliade. “Het scheelt bureaucratie en daarmee veel tijd en geld. Bovendien is het altijd beter werken in een sfeer van vertrouwen dan van wantrouwen.’’   

De afspraken tussen DFZ en Alliade kunnen op belangstellingen rekenen van ActiZ. De overeenkomst is de eerste in Nederland op het gebied van de langdurige zorg (WLZ). De medisch specialistische zorg in ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg (ggz) kennen het zogeheten ‘horizontaal toezicht’ al langer. De branchevereniging wil de ervaringen in Friesland graag meenemen in de landelijke plannen om de administratieve lastendruk te verminderen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top