Tech

Zorggroep Capelle legt digitaal fundament voor ketenzorg

Zorggroep Capelle start met een nieuwe generatie Keten Informatie System (KIS). De huisartsencoöperatie wil zo integrale regiozorg mogelijk maken, waarbij patiënten ondersteund worden op basis van individuele behoeften.

Het samenwerkingsverband van 24 Capelse huisartsen is eerder deze maand opgericht met als doel om de zorg in de eerste lijn te optimaliseren, zowel kwalitatief als financieel. De betrokken huisartsen hebben hiertoe onderling afspraken gemaakt over chronische zorg volgens de nieuwste standaarden. De patiënt staat hierbij centraal . Ook zijn afspraken gemaakt met medisch specialisten van het IJssellandziekenhuis, diëtisten,podotherapeuten en het huisartsenlaboratorium STAR-MDC.

Ondersteunen

Om deze ketenzorg te effectueren ziet de Zorggroep een belangrijke rol voor gebruiksvriendelijke software die zorgprogramma’s multidisciplinair kan ondersteunen. Na een uitgebreid selectietraject voor ketenzorgsoftware heeft Zorggroep Capelle gekozen voor het VitalHealth KIS 3.0. In eerste instantie zal Zorggroep Capelle gebruik maken van Module Diabetes en het zelfzorgplatform e-Vita. Daarna volgt de implementatie van zorgmodules zoals COPD, Ouderenzorg, CVRM en GGZ.

Klantvriendelijk

Het VitalHealth KIS is een multidisciplinair informatiesysteem voor integrale zorg waarmee maximale ondersteuning wordt geboden voor de behandeling van cliënten met (meerdere) chronische aandoeningen. Het VitalHealth KIS sluit direct aan op het Huisartsen Informatie Systeem (HIS), waardoor alle gegevens optimaal toegankelijk blijven. Daarbij is de software modelleerbaar en speciaal ontworpen om snel (cloud-based) e-Health-oplossingen te realiseren. “VitalHealth KIS is duidelijk het meest klantvriendelijke KIS”, licht vertelt Peter Aalstein, voorzitter en huisarts van Zorggroep Capelle de keuze toe. “De manier waarop je wordt begeleid bij de implementatie kan niet beter.”

In de regio werken inmiddels meerdere zorggroepen met het VitalHealth KIS, waardoor VitalHealth haar positie in de regio versterkt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top