ACTUEEL

Invoering wijkverpleging bedreigt casemanagement dementie

Alzheimer Nederland slaat alarm over de groeiende wachtlijsten voor casemanagement dementie. De belangenvereniging heeft signalen gekregen uit drie verschillende regio’s, maar zegt dat dit waarschijnlijk het topje van de ijsberg is.

Volgens Alzheimer Nederland staan er in de regio Eindhoven inmiddels 200 mensen op de wachtlijst. In de regio 't Gooi zijn dit er tachtig. In Amstelveen/Aalsmeer en Uithoorn is het casemanagement plotseling anders georganiseerd, waarbij  mantelzorgers niet gespecialiseerde wijkverpleegkundigen krijgen toegewezen. Sommigen moeten het helemaal zonder ondersteuning doen. Onverantwoord, vindt Alzheimer Nederland.

Zorgverzekeraars zien volgens Alzheimer Nederland te weinig toe op een goede uitvoering van het casemanagement dementie en daarmee op het wachtlijstbeheer. Daarnaast wordt er onvoldoende rekening gehouden met een toename van het aantal mensen met dementie.

Intensiteit

In de praktijk laten zorgaanbieders dit werk door wijkverpleegkundigen er bij doen, met als resultaat dat in diverse regio's casemanagers dementie worden ontslagen. Van de wijkverpleegkundigen zelf hoort Alzheimer Nederland terug dat zij dit specialistische werk er onmogelijk bij kunnen doen. Wijkverpleegkundigen hebben een bestand van ruim 200 cliënten te bedienen, een casemanager dementie heeft gemiddeld 50 cliënten, hetgeen volgens Alzheimer Nederland de intensiteit van de begeleiding aan.

Een anonieme mantelzorger zegt het onbegrijpelijk te vinden dat de overheid mensen met dementie langer wil laten thuis wonen, maar vervolgens de ondersteuning voor de mantelzorgers weghaalt. “Een schat aan ervaring met dementie wordt zo door een putje weggespoeld. Daarvoor in de plaats wordt het bij de huisarts neergelegd of bij een wijkverpleegster die een cursus krijgt van een halve dag over dementie."

Alzheimer Nederland vreest dat mantelzorgers de thuissituatie niet volhouden zonder begeleiding van een casemanager. Directeur Gea Broekema-Procházka van Alzheimer Nederland wijst er op dat meer dan de helft van de mantelzorgers is psychisch overbelast. “Het wachten is op crisissituaties en vervroegde opnames in het verpleeghuis", aldus Broekema.

Verzekerd recht

Casemanagement dementie is een vorm van deskundige begeleiding voor de persoon met dementie en zijn mantelzorger en staat duidelijk omschreven in de Zorgstandaard Dementie. Sinds 1 januari 2015 valt deze vorm van begeleiding onder de zorgverzekeringswet, en wel onder de wijkverpleging. Het is daarmee een verzekerd recht.

Iedereen met de diagnose dementie kan een beroep doen op deze gespecialiseerde functionaris vanuit de basisverzekering. Deze functionarissen zijn veelal wijkverpleegkundigen. Zij dienen echter wel een aanvullende opleiding op het gebied van dementie te hebben en het vaste onafhankelijke aanspreekpunt te zijn. Maar casemanagement dementie dreigt nu binnen de wijkverpleging verloren te gaan. Alzheimer Nederland  pleit dan ook hernieuwd voor een aparte aanspraak casemanagement dementie in de zorgverzekering.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Karin Pals-Schilder

13 juni 2016

Wijkverpleegkundigen, dit najaar start een nieuwe 10 daagse HBO opleiding Casemanagement dementie bij InHolland. Je kunt nog inschrijven!
https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/zorg-welzijn-en-publieke-dienstverlening/zorg-en-samenleving/casemanagement-dementie/


Top