Tech

84 procent ziekenhuizen aangesloten op LSP

84 procent van de ziekenhuizen is momenteel aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dat blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Via het LSP hebben zorgaanbieders toegang tot de medische gegevens van patiënten die daarvoor toestemming hebben gegeven.

Apotheken, huisartsen, huisartsposten en ziekenhuizen wisselen elektronische gegevens uit via het Landelijk Schakelpunt. Het gaat om medicatiegegevens en gegevens over intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Huisartsen en huisartsposten delen informatie rond de huisartszorg. Het LSP werkt landelijk maar kent regionale schotten.

Speerpunt

Ziekenhuisvereniging NVZ heeft het bevorderen van LSP-gebruik tot speerpunt uitgeroepen. De focus ligt op medicatieoverdracht. Dit is namelijk ook een aandachtsgebied van de Veiligheidsagenda en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, stelt de vereniging.

De ziekenhuizen lijken de toegevoegde waarde wel in te zien. Ziekenhuizen die nog niet zijn aangesloten op het LSP zijn óf aan het fuseren óf bezig met het invoeren van een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Het is daarom niet een vraag óf deze ziekenhuizen aansluiten maar wanneer, stelt de NVZ. Nu zijn 76 ziekenhuizen aangesloten op het LSP en 3 volgen binnenkort.

Redenen voor ziekenhuizen om aan te sluiten op het LSP zijn de beëindiging van OZIS (Open Zorg Informatie Systemen) en de richtlijn medicatieoverdracht (uit 2011). Die richtlijn stimuleert landelijk de uitwisseling van medicatiegegevens.

Toestemming

Het succes van het LSP staat en valt met de toestemmingen die een patiënt geeft aan de zorgaanbieder om zijn gegevens te delen en in te zien. Ziekenhuizen kunnen dossiers opvragen bij het LSP als de patiënt toestemming heeft gegeven aan de openbare apotheken. Op dit moment kunnen Ziekenhuis Informatie Systemen nog geen gegevens beschikbaar stellen via het LSP. Dit is wel een wens van de ziekenhuizen.

Om informatie uit het LSP te kunnen opvragen hebben individuele zorgprofessionals een UZI nodig, Dat is hun Unieke Zorgverlener Identificatie, een soort elektronisch paspoort. Sinds enkele maanden kunnen ook artsen op de spoedeisende hulp een UZI krijgen.
Veel ziekenhuizen vinden het aanvragen van UZI-passen en -certificaten tijdrovend. Een aantal ziekenhuizen heeft dit opgelost door de afdeling Personeel en organisatie (P&O) de passen te laten beheren. De wijze van aanvragen en vernieuwen van de UZI-pas zal in 2016 aanzienlijk worden aangepast én vereenvoudigd, laat de NVZ weten.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wim Jongejan

16 februari 2016

Het hebben van hoge percentages aansluitingen op het LSP zegt bitter weinig. De huisartspraktijken zijn volgens VZVZ voor 90 % aangesloten op het LSP, maar het daadwerkelijke gebruik van het LSP binnen die aangesloten praktijken is maar één derde daarvan. Het gemiddelde percentage van opt-in-toestemmingen(te zien op de website van VZVZ) van patiënten in de aangesloten huisartspraktijken is niet veel hoger dan dan 30 procent. Er is zelfs een regio Zoetermeer met 0% opt-in-toestemmingen, Amsterdam komt op 6%. Aansluiten op het LSP door ziekenhuizen betekent ook niet dat er ook opeens veel data uitgewisseld kunnen worden. Blijkens het bericht hierboven kunnen ziekenhuizen nog geen medische data ter inzage leveren. De ziekenhuizen kunnen op de Spoedeisende en Eerste Hulp alleen medicatieoverzichten van huisartsen en apothekers via het LSP opvragen. Het is weer eens een voorbeeld van juichtaal en mooi-praat door VZVZ als beheerder van het LSP in een periode dat het eigenlijk niet echt vlot met het LSP.

Top