ACTUEEL

Vanboeijen staat onder toezicht en moet weer op zoek naar bestuurder

Vanboeijen staat onder toezicht en moet weer op zoek naar bestuurder

Stichting Vanboeijen staat het komende half jaar onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Door de ruzie tussen het bestuur van de gehandicaptenzorginstelling en de rest van de organisatie, zou de kwaliteit en de veiligheid van de zorg in gevaar kunnen komen, stelt de Inspectie.

Eind vorig jaar vernam de Inspectie via de media dat er sprake zou zijn van bestuurlijke onrust bij Vanboeijen. Vanaf januari 2016 kreeg de IGZ "signalen van verontruste medewerkers, de centrale verwantenraad en de medezeggenschapsraad". De signalen waren aanleiding voor de inspectie om een gesprek aan te gaan met de raad van toezicht (rvt), raad van bestuur (rvt) en onder andere de centrale verwantenraad en de medezeggenschapsraad.

Uit de gesprekken bleek dat er veel onrust in de organisatie was door de ontwikkelingen binnen het bestuur en de gevolgen daarvan voor de aansturing van de organisatie. Ook werd volgens IGZ duidelijk "dat ontwikkelingen in de zorgverlening stilstonden omdat besluiten door de bestuurlijke onrust niet werden genomen". Op basis van haar bevindingen wil de Inspectie dat de organisatie maatregelen neemt, zodat de bestuurlijke onrust verdwijnt. "Alleen dan kan er op een goede manier gewerkt worden aan het verlenen van zorg en het verder verbeteren daarvan."

Maatregelen

Tijdens het gesprek met de rvt en de rvb heeft de inspectie drie maatregelen aangezegd. Ten eerste moet er binnen 14 dagen (gerekend vanaf 26 februari 2016) zicht zijn op een bestuurder, die het draagvlak heeft van de Centrale verwantenraad en de Medezeggenschapsraad. Op dit moment zit Ben van Kessel ziek thuis. Ten tweede moet binnen diezelfde termijn het managementteam een bredere taakopdracht hebben gekregen, zodat het managementteam tot het aantreden van de nieuwe bestuurder (1 april 2016) acties kan ondernemen in het belang van de cliënten en de organisatie en goede zorg kan borgen.

De derde maatregel is dat er binnen een half jaar een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling, en systematische bewaking en verbetering van de kwaliteit van zorg moet zijn, "zodanig dat dit redelijkerwijs kan leiden tot goede zorg". De IGZ wil op korte termijn resultaat zien bij Vanboeijen. Als dit niet gebeurt dan overweegt de Inspectie "een bestuursrechtelijke maatregel te nemen die passend en effectief is".

Bij Vanboeijen is het onrustig sinds het aantreden van Gertjan Veening per 1 februari 2014, zo blijkt uit het onderzoek van de IGZ. De samenwerking tussen Veening en de drie leden van het managementteam (MT) verliep "zeer moeizaam". Er was sprake van wantrouwen in de organisatie en mensen spraken elkaar niet aan. Volgens betrokkenen waren er diverse "cultuurproblemen", vooral op het gebied van subjectieve veiligheid, transparantie en besluitvorming en van het functioneren van de organisatie.

Conflict

De samenwerking tussen Veening en vooral met één van de drie MT-leden verliep steeds slechter. Dit conflict leidde tot een rechtszaak waaruit geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst volgde. Daarop spraken Veening en het betreffende MT-lid in een bijeenkomst de medewerkers toe en beloofden zij herstel van vertrouwen. In de praktijk verliep dit echter anders en er ontstond een machtstrijd tussen de twee. "Teamleiders en medewerkers voelden zich gedwongen te kiezen tussen partijen", constateert de IGZ. "Er ontstonden kampen en volgens alle gesprekspartners ontbrak er sturing."

De Medezeggenschapsraad drong vervolgens bij de rvt aan op een onafhankelijk extern onderzoek. De opdracht behelsde onder andere het in kaart brengen van de aard, inhoud en omvang van de problematiek die gaande was bij Vanboeijen. Het externe onderzoek leverde op 17 november 2015 een vertrouwelijk rapport op, waarover niet werd gecommuniceerd met de medewerkers. Het externe onderzoek resulteerde in het vertrek van Veening op 1 oktober 2015.

Dezelfde avond droeg Dick van Goor aan als nieuwe bestuurder. Hij zou als interimmer zes maanden aanblijven, maar in januari maakte Vanboeijen al bekend dat Van Goor opstapte. Naar nu blijkt, ontstond er een conflict tussen de bestuurder en de raad van toezicht over de invulling van zijn taken en over de ontslagprocedure. Exit Dick van Goor. Hij werd direct opgevolgd door Ben van Kessel, die hiervoor uit de raad van toezicht stapte. De onrust die dit veroorzaakte, heeft ertoe geleid dat hij zich op 18 februari ziek heeft gemeld. Sindsdien is er geen bestuurder bij Vanboeijen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top