Finance

Limburgse samenwerking leidt tot substitutie in zorg en geld

Limburgse samenwerking leidt tot substitutie in zorg en geld

In anderhalvelijnscentrum PlusPunt Medisch Centrum in Heerlen werken huisartsen en medisch specialisten van het Zuyderland ziekenhuis samen om patiënten met onder meer beginnende hartklachten te helpen. Hierdoor wordt geld bespaard én hoeven patiënten minder ver te reizen. Voor zover bekend is het de eerste keer dat er zorg én financiën één op één van de tweede naar de eerste lijn gaan.

PlusPunt MC is eind 2014 gestart, in eerste instantie alleen met cardiologie. Als een patiënt met beginnende hartklachten zich meldt bij een huisarts, verwijst hij hem door naar PlusPunt MC in plaats van naar het ziekenhuis. In het anderhalvelijnscentrum stelt een medisch specialist uit het Zuyderland vervolgens een diagnose en een behandeladvies op. De patiënt kan in PlusPunt MC vrijwel direct terecht en alle benodigde onderzoeken vinden binnen een dagdeel plaats.

De proef met cardiologie duurde een jaar en is goed verlopen. Sinds kort biedt PlusPunt MC ook diagnoses en behandeladviezen aan voor KNO, dermatologie, interne geneeskunde en kleine chirurgische ingrepen. De intensieve samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten vindt niet alleen plaats rondom patiëntenzorg. Ook op het gebied van scholing en intercollegiaal overleg zal men meer intensief gaan samenwerken. Het wordt allemaal gedaan ten bate van de patiënt, aldus de betrokkenen.

Voordelen

De voordelen van het anderhalvelijnscentrum voor patiënten zijn dat ze dichtbij terecht kunnen voor behandeling; snel een diagnose hebben en behalve voor diagnostiek geen eigen risico kwijt zijn omdat de huisarts hoofdbehandelaar is, volgens woordvoerder Els Potma van zorgverzekeraar CZ. Omdat dankzij PlusPunt MC behandeling in de tweede lijn kan worden voorkomen, wordt geld bespaard. Potma: "Van het geld dat wordt bespaard profiteren uiteindelijk alle premiebetalers."

CZ koopt bij het Zuyderland MC voor meer dan 1 miljoen euro minder in omdat een deel van de specialistische ziekenhuiszorg is ondergebracht in het anderhalvelijnscentrum. Ondanks dat er gekort wordt op het budget, doet het ziekenhuis mee omdat met de zorgverzekeraar een meerjarencontract is afgesloten. "We kunnen dit doen omdat we zekerheid hebben over onze inkomsten voor de komende vijf jaar", zegt woordvoerder Anita Keydener van het Zuyderland. Bovendien, zegt ze, bespaart het ziekenhuis zelf ook geld doordat er minder patiënten naar het ziekenhuis komen. "Je hebt de dure omgeving van het ziekenhuis niet altijd nodig."

In Nederland zijn meer zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de weer met substitutie maar doorgaans volgt het geld de zorg niet. Voor zover bekend is PlusPunt MC het eerste initiatief waar dit wel gebeurt. InEen, de vereniging van eerstelijns centra, juicht het toe dat de financiële middelen ook daadwerkelijk de zorg volgen. "Heel mooi initiatief, waar eerste lijn, tweede lijn, verzekeraar en Huis van de zorg (als vertegenwoordiger van de patiënt) samen hebben gekeken wat nodig is om de zorg zoveel mogelijk in de buurt van de patiënt vorm te geven. Dit zou als voorbeeld voor andere substitutieprojecten in het land mogen dienen", zegt woordvoerder Lisa Tiggelaar.

Proeftuin

Een deel van het bespaarde geld investeren de betrokken partijen in de verdere verbetering van de zorg in de regio oostelijk Zuid-Limburg. PlusPunt MC is een onderdeel van de proeftuin MijnZorg, een samenwerkingsverband van huisartsen, Zuyderland, zorgvragersorganisatie Huis voor de Zorg en CZ. De partijen denken na over manieren om de zorg slimmer en beter te organiseren, omdat kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk staan in Nederland. De zorgverzekeraars hebben als opdracht gekregen van minister Schippers (VWS) om de zorg toekomstbestendig te maken.

PlusPunt MC is een experiment, waarvan de Universiteit van Maastricht (UM) de resultaten op het gebied van kosten en kwaliteit van de zorg in beeld brengt. Dit bespreekt de universiteit periodiek met de proeftuinpartners, waardoor zij inzicht krijgen in de succes- en faalfactoren van anderhalvelijnszorg en waar nodig kunnen bijsturen. Deze kennis kan in een later stadium ook in andere regio’s worden toegepast. Volgens Potma van CZ komt in de eerste meting van de UM naar voren dat de patiënten "zeer positief" zijn over de zorgverlening bij Pluspunt.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bij het innoveren en verbeteren van de zorg rondom mensen komt het begrip Triple Aim steeds vaker om de hoek kijken. Tijdens een interactieve web-tv uitzending op 24 mei gaan betrokkenen in op Triple Aim-projecten die op dit moment lopen. Klik hier voor meer informatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top