HRM

Leiderschapsprogramma STZ naar Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

De Samenwerkenden Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) hebben het programma Imagine2 overgeheveld naar het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Het programma voor betere ziekenhuiszorg met clinical leadership werd uitgevoerd door kennisinstituut CBO, maar dat ging in september vorig jaar failliet.

Met Imagine2 wil STZ deelnemende ziekenhuizen door een combinatie van leiderschapsontwikkeling van artsen, concrete verbetertrajecten en bestuurlijke reflectie aanzetten tot duurzame kwaliteitsverbetering.  Het doel van Imagine2 is onder meer medisch specialisten en hun ziekenhuis toerusten voor permanente kwaliteitsverhoging en vernieuwing.

Het clinical-leadership-programma moet artsen toerusten voor een voortrekkersrol op het gebied van kwaliteit. In het tweede onderdeel, het bestuurlijk programma, reflecteren raden van bestuur op bestuurlijke dilemma's op het gebied van kwaliteit en shared governance. Ze trekken daarbij deels samen op met de medisch specialisten. Het derde onderdeel is het in-company verbeterprogramma. Hierin werken de medisch specialisten samen met andere professionals aan een concrete verbetering die van strategisch belang is voor het ziekenhuis.

Het idee achter het gecombineerde programma is dat duurzame kwaliteitsverbetering niet alleen een zaak is van artsen. Het vraagt betrokkenheid en leiderschap van iedereen in het ziekenhuis om de zorgverlening voortdurend te vervolmaken, bij te slijpen en waar nodig radicaal te veranderen, zo denken de initiatiefnemers.

Verknopen

Volgens Erasmus Centrum voor Zorgbestuur past het programma naadloos in het ECZ-streven om de kwaliteit van de zorg te verhogen bij te dragen aan onderscheidend leiderschap. ECZ doet dit onder meer via postacademische programma's voor bestuurders en senior leidinggevende professionals, en via wetenschappelijk onderzoek naar bestuur en management in de zorg. In Imagine2 denkt het ECZ deze lijnen met elkaar te kunnen verknopen door bestuurders en clinical leaders bij elkaar te brengen en de link tussen leiderschap en kwaliteit in de deelnemende ziekenhuizen te onderzoeken.

Deelname aan Imagine2 is mogelijk voor alle Nederlandse ziekenhuizen, ook als ze geen STZ-lid zijn. STZ is als initiatiefnemer nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van het programma. Eindverantwoordelijk voor het programma is Wilma van der Scheer, directeur van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Kris Vanhaecht behoudt zijn rol als kerndocent van het clinical-leadership-programma. In de uitvoering van het bestuurlijk programma zal Pauline Meurs een belangrijke rol spelen. De kick-off van Imagine2 is voor de zomer. Het clinical-leadership-programma start 22 september.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top