ACTUEEL

ADRZ wil met Erasmus MC verder

Bestuur en raad van toezicht van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) willen als zelfstandig ziekenhuis binnen de holding van het Erasmus MC uit Rotterdam verder. Volgens de raad van toezicht van het ADRZ wordt daarmee een stevige basis gelegd om de kwaliteit, continuïteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de medisch specialistische zorg in Midden- en Noord-Zeeland te behouden.

Hoe de inbedding zal worden vormgegeven, moet de komende weken nader bepaald worden in overleg met de raad van bestuur en de raad van toezicht van het Erasmus MC nader bepaald worden. De adviesorganen van beide ziekenhuizen en de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt moeten zich er ook nog over uitspreken. De voorkeur van het ADRZ gaat uit naar een model waarbij het ziekenhuis als een besloten vennootschap en dus als zelfstandig ziekenhuis deel gaat uitmaken van de holding van het Erasmus MC.

Het ADRZ en Erasmus MC werken al geruime tijd toe naar een nauwe samenwerking, die volgens hen grote voordelen heeft op het gebied van kwalitatief hoogstaande zorg en een gezonde financiële huishouding. Volgens het ADRZ wordt met de inbedding in het Erasmus MC de Zeeuwse bevolking voor zowel de planbare als de acute zorg in Zeeland "een uitstekend en toekomstbestendig perspectief" geboden. Het door de zorgverzekeraars gesteunde ondernemingsplan, waarop de nieuwste plannen zijn gebaseerd, omvatte vanaf het begin de samenwerking met Erasmus MC, ook financieel, aldus het ADRZ. Banken hebben volgens het Zeeuwse ziekenhuis "positief" gereageerd op het voornemen tot inbedding.

Samenwerking

De samenwerking wordt al geïllustreerd door de relatie van het ADRZ met de afdeling Reumatologie van het Erasmus MC. Reumatologen van het Erasmus MC behandelen in het ADRZ patiënten die eventueel ook snel en eenvoudig kunnen worden doorverwezen naar het Erasmus MC. Bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC zegt: "Zo versterken we elkaar: expertise door samenwerking. Voor de patiënt geldt: zorg dichtbij huis als het kan en in het Erasmus MC als dat nodig is."

De alliantie met het Erasmus MC staat volgens het ADRZ de samenwerking met ZorgSaam niet in de weg. Het ADRZ blijft "onveranderd in overleg met ZorgSaam over invulling van de zorg in Zeeland". Daar waar het ADRZ een vanzelfsprekende relatie aangaat met Erasmus MC, werkt het Zeeuws-Vlaamse ziekenhuis ZorgSaam al vele jaren samen met UZ Gent. Aanvullend daarop zullen het ADRZ en ZorgSaam samenwerkingsverbanden vinden, zoals bedoeld door de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland. Uitgangspunt blijft dat de Zeeuwse zorg waar mogelijk moet worden behouden en verbeterd.

ADRZ-bestuursvoorzitter Claudia Brandenburg zegt dat de Zeeuwse identiteit van het ADRZ gewaarborgd blijft. "De doelstelling is dat het ADRZ zorg blijft bieden aan de Zeeuwse patiënt. Dat komt straks ook tot uitdrukking in de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Ons uitgangspunt dat we er zijn voor de Zeeuwse patiënt blijft dus ook in de nieuwe constructie overeind."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top