Finance

Sectorbrede aanpak moet contractering ziekenhuiszorg versnellen

Aanbieders van medisch specialistische zorg (MSZ) en zorgverzekeraars willen de zorgcontractering voor 2017 vereenvoudigen en versnellen. De betrokken partijen gaan hiertoe om te beginnen de belangrijkste gezamenlijke knelpunten aanpakken.

Hoewel het er de afgelopen jaren vaak op leek dat zorgverzekeraars en aanbieders lijnrecht tegenover elkaar stonden, blijken ze in de praktijk vaak tegen dezelfde obstakels aan te lopen, zo blijkt uit een eerste analyse die medio maart is gemaakt.

Late informatie

Zo hebben zowel zorgverzekeraars en zorgaanbieders last van de late beschikbaarheid van informatie over bijvoorbeeld tarieven, beleidsregels en pakketwijzigingen. Deze informatie is vaak pas zo laat bekend dat afspraken niet op tijd voor het nieuwe jaar gemaakt kunnen worden. Ook sluiten bijvoorbeeld de processen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders niet altijd goed aan op elkaar.

Rust

Daarnaast zijn zowel zorgverzekeraars als aanbieders het er over eens dat het tijd is voor rust. De afgelopen jaren heeft de medisch specialistische zorg te maken gehad met veel wijzigingen in de bekostiging. Tezelfdertijd heeft de sector zich gecommitteerd aan het beperken van de kostengroei om zo bij te dragen aan betaalbare zorg voor iedereen.
De druk op de sector wordt verder vergroot door de ontwikkeling van telkens nieuwe dure technologische hulpmiddelen en dito geneesmiddelen.

Met de gezamenlijke inspanning om het contracteerproces te versimpelen onderstrepen zorgverzekeraars en aanbieders hun gezamenlijke verantwoordelijk voor betaalbare, toegankelijke zorg. Ook willen ze er samen voor zorgen dat patiënten duidelijk is welke zorg verzekeraars vergoeden.

De gezamenlijke aanpak wordt breed gedragen. Naast de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben de Federatie van Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en  Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) zich aan het traject verbonden.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top